4رکورد در مدت زمان 0.202ثانیه
جستجو برای :
اطلاعیه تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی. تکمیل ظرفیت کارشناسی
اطلاعیه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال1396 دانشگاه سوره تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ضمن خیرمقدم حضور پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال1396 دانشگاه سوره برنامه ثبت
تکمیل ظرفیت 13 آبان 1396 11:24
اطلاعیه تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت ضمن خیرمقدم حضور پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال1396 دانشگاه سوره برنامه ثبت
بدینوسیله به اطلاع متقاضیان تکمیل ظرفیت دانشگاه سوره می رساند که این دانشگاه فقط در رشته های مهندسی اطلاعیه تکمیل ظرفیت دانشگاه سوره تکمیل ظرفیت دارد . کلیه متقاضیان باید مدارک زیر را آماده  واز تاریخ 96/8/2لغایت 96/8/30ساعات اداری
  • تعداد رکوردها : 4