4رکورد در مدت زمان 0.202ثانیه
جستجو برای :
برگزاری مراسم جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان صرفا از طریق سایت دانشگاه سوره اعلام می شود. اطاعیه در خصوص جشن فارغ التحصیلی قابل توجه دانشجویان محترم: هرگونه ثبت نام برای برگزاری مراسم جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان
های معروف استاد کمال الملک و شاگردانش که در سال ۱۲۹۹ شمسی در مدرسه ی صنایع مستظرفه و در چهارمین جشن فارغ
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با حضور مسوولین و اساتید دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه سوره جشن جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه سوره برگزار شد و پژوهشی دارای افتخاراتی بودند توسط مسوولین و اساتید دانشکده تقدیر شد.  مراسم جشن فارغ التحصیلی
در راستای تقویت برنامه های دانشجویی-فرهنگی دانشگاه سوره در روز دوشنبه مورخ 95/10/27 جلسه نقد ;  برگزاری جشن های فارغ التحصیلی 5.      برگزاری اردوهای فرهنگی در دانشکده
  • تعداد رکوردها : 4