1رکورد در مدت زمان 0.202ثانیه
جستجو برای :
روشن رییس دانشگاه سوره با کارکنان و اعضای هیأت علمی دیدار و گفتگو کرد. دیدار نوروزی رییس دانشگاه سوره با کارکنان و اساتید دکتر محمد روشن با بازدید از قسمتهای مختلف دانشگاه و دیدار نوروزی با کارکنان واحدهای مختلف دانشکده
  • تعداد رکوردها : 1