6رکورد در مدت زمان 0.265ثانیه
جستجو برای :
رتبه های اول تا سوم مقطع کارشناسی در نیمسال اول 97-96 و رتبه های اول مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال رتبه های اول تا سوم مقطع کارشناسی
رتبه های برتر دانشکده معماری و شهرسازی در نیمسال اول 97-96 (مقطع کارشناسی) و نیمسال دوم 96-95(مقطع "رتبه های برتر دانشکده معماری و شهرسازی"
"لیست دانشجویان رتبه اول تا سوم مقطع کارشناسی دانشکده معماری و شهرسازی در نیمسال اول 96-95" رتبه "لیست دانشجویان رتبه اول تا سوم مقطع کارشناسی دانشکده معماری و شهرسازی در نیمسال اول 96-95"
آقای شریف رضوی دانشجوی دانشکده فرهنگ و ارتباطات، در مقطع کارشناسی ارشد آزمون سال 96، نفر هشتم فرهنگ و ارتباطات، از بین حدود 8000 شرکت کننده در مقطع کارشناسی ارشد رشته امور فرهنگی در  کنکور
;  طرح معماری دو –  مقطع کارشناسی ارشد 2-     طرح معماری داخلی یک – 
شورای آموزشی مربوط به مقطع کارشناسی دانشگاه؛ • تأیید اشتغال به تحصیل مربوط به مکاتبات وزارت علوم
  • تعداد رکوردها : 6