2رکورد در مدت زمان 0.218ثانیه
جستجو برای :
به همت کانون انیمیشن دانشگاه سوره دومین روز نشست تخصصی انیمیشن با حضور آقایان فرزاد معافی و حسام روز دوم نشست آموزشی کانون انیمیشن روز دوم نشست آموزشی کانون انیمیشن دانشگاه سوره با حضور آقایان فرزاد معافی غفاری
خبرگزاری مهر، قطره، پایگاه خبری تحلیلی سینما تجربه ، آکا ایران وچند سایت تخصصی انیمیشن اطلاع رسانی پوشش خبری خبرگزاری ها از نخستین جشنواره دانشجویی انیمیشن سوره با نام «بانگ بیداری بهار» ده ها فیلم دانشجویی انیمیشن خواهد بود. همچنین از ابتدای جشنواره چندین نشست و کارگاه آموزشی گوناگون در موضوعات
  • تعداد رکوردها : 2