1رکورد در مدت زمان 0.265ثانیه
جستجو برای :
ساعات کاری و تعطیلات تابستانی دانشگاه سوره در سال ۱۳۹۷. ساعات کاری و تعطیلات تابستانی دانشگاه سوره براساس مصوبه هیأت محترم رئیسه در مورخ ۹۷/۳/۲ میزان کسر ساعات کاری و تعطیلات تابستانی دانشگاه به شرح
  • تعداد رکوردها : 1