1رکورد در مدت زمان 0.249ثانیه
جستجو برای :
در جهت مهارت افزایی بیشتر دانش آموختگان و جذب مناسب تر در بازار کار ، دوره ی آموزشی مهارت افزایی ضوابط و مقررات رشته های فرعی (مهارت افزایی) دانشگاه سوره مهارت آموزی به آنان مطابق ضوابط جاری و عام دانشگاه اعطاء و پس از تشریفات قانونی و تصویب این گواهی در متن
  • تعداد رکوردها : 1