1رکورد در مدت زمان 0.249ثانیه
جستجو برای :
مراسم تودیع دکتر سید علی روحانی مدیر گروه سابق سینما و معارفه آقای رامتین شهبازی عضو هیات علمی مراسم تودیع و معارفه مدیر گروه سینما علی روحانی مدیر گروه پیشین سینما تقدیر و قدردانی به عمل آمد و جناب آقای رامتین شهبازی عضو هیات علمی
  • تعداد رکوردها : 1