1رکورد در مدت زمان 0.296ثانیه
جستجو برای :
دانشگاه سوره، دومین نشست از این میزگردها در روز یکشنبه مورخ 1397/2/16 از ساعت 14:30 تا 16 با عنوان «زیبایی میزگرد «زیبایی شناسی هنرهای سنتی و تحلیل رویکردهای معاصر آن» شناسی هنرهای سنتی و تحلیل رویکردهای معاصر آن» در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد. سخنرانان این میزگرد
  • تعداد رکوردها : 1