2رکورد در مدت زمان 0.280ثانیه
جستجو برای :
گروه صنایع دستی دانشگاه سوره با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه سوره ورکشاپ [چشم انداز هنرهای چشم انداز هنرهای سنتی در دنیای معاصر گروه صنایع دستی دانشگاه سوره با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه سوره ورکشاپ [چشم انداز هنرهای
هنرهای سنتی و معاصر با حضور استاد هادی سیف، دکتر محمدحسن نواب و اردشیر میرمُنگره را برگزار می کند. ; ساعت 14 «جایگاه خلاقیت و ضرورت آن در  هنرهای سنتی معاصر»   4- چشم انداز هنرهای سنتی در دنیای
  • تعداد رکوردها : 2