1رکورد در مدت زمان 0.202ثانیه
جستجو برای :
و دانشجویی دانشگاه سوره با موضوع فرایند درک فیلم با تدریس دکتر حمید فدوی روزهای دوشنبه و سه شنبه 20 و 21 کارگاه فرایند درک فیلم و دانشجویی دانشگاه سوره  با موضوع فرایند درک فیلم با تدریس دکتر حمید فدوی(دکتری سینما از فرانسه
  • تعداد رکوردها : 1