2رکورد در مدت زمان 0.249ثانیه
جستجو برای :
الله تابش»، و جمعی از دانشجویان رشته سینما و سایر رشته ها با موضوعِ «فُرم و زیبایی در سینمای اسلامی برگزاری کارگاه فُرم و زیبایی در سینمای اسلامی الله تابش»، و جمعی از دانشجویان رشته سینما و سایر رشته ها با موضوعِ «فُرم و زیبایی در سینمای اسلامی
کارگاه « فرم و زیبایی در سینمای اسلامی» به عنوان نخستین کارگاه از مجموعه کارگاه های سینمایی دانشگاه کارگاه فرم و زیبایی در سینمای اسلامی کارگاه « فرم و زیبایی در سینمای اسلامی» به عنوان نخستین کارگاه از مجموعه کارگاه های سینمایی دانشگاه
  • تعداد رکوردها : 2