5رکورد در مدت زمان 0.280ثانیه
جستجو برای :
به نمایش درآمدند.همچنین کارگاه آموزشی فیلمنامه نویسی با حضور فریدون جیرانی، کارگردان و فیلمنامه نویس سینمای
اولین کارگاه آموزشی جشنواره فیلم سایه در نخستین روز به موضوع فیلمنامه نویسی با حضور فریدون جیرانی کارگاه فیلمنامه نویسی فریدون جیرانی اولین کارگاه آموزشی جشنواره فیلم سایه در نخستین روز  به موضوع فیلمنامه نویسی با حضور فریدون
فریدون جیرانی، بهروز افخمی و شادمهر راستین، ۳۴ فیلمنامه راه یافته به بخش مسابقه جشنواره را داوری
کارگاه فیلمنامه نویسی فریدون جیرانی از مجموعه ورکشاپ های دوازدهمین جشنواره ملی دانشجویی فیلم کوتاه کارگاه فیلمنامه نویسی جشنواره فیلم کوتاه سایه کارگاه فیلمنامه نویسی فریدون جیرانیزمان: ۱۸ الی ۲۰ یکشنبه ۱۰ تیرمکان: خیابان خالد اسلامبولی(وزرا
جیرانی ( فیلمنامه نویسی) و همچنین کارگاهی نیز با حضور فرشاد محمدی (فیلمبرداری) خواهیم داشت.»حضرتی
  • تعداد رکوردها : 5