1رکورد در مدت زمان 0.280ثانیه
جستجو برای :
»، با موضوعِ «مبانی صداگذاری و طراحی صدا در سینما» در «سالنِ سینمای شهید فهیمی دانشگاهِ سوره» برگزار خواهد شد. کارگاه مبانی صداگذاری و طراحی صدا در سینما
  • تعداد رکوردها : 1