28رکورد در مدت زمان 0.218ثانیه
جستجو برای :
امضا شده باشد) از یکشنبه مورخ 1397/05/27 لغایت 1397/06/03 خواهد بود.توضیحات؛ رعایت موارد زیر ضروریست:1
دادند. نخستین انیمیشنی که نمایش داده شد، "کودکان دشت" بود که این کار پس از یک سال تحقیق میدانی و کتابخانه
های آلمان قرارداد تبادل استاد و دانشجو از ایران و آلمان را داشت، از دانشجویان برای همایشی که در دسامبر2017
دسترسی به کتابخانه ها و منابع پژهشی دانشگاه سوره
1.کلیه کلاس های پایان نامه به صورت کلاسی و هر هفته برگزار می شود. 2.تمام کلاس های درخواستی
فهرست کتب تازه خریداری شده برای کتابخانه دانشکده هنر. کتب جدید کتابخانه دانشکده هنر
سازمان اسناد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ازدکترامیدعلی مسعودی عضو هیات علمی دانشگاه سوره رییس سازمان اسناد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ازدکترامیدعلی مسعودی عضو هیات علمی دانشگاه سوره
; موزه ی سینمای ایران موزه ی کاخ گلستان کتابخانه و موزه ی ملی ملک (خوشنویسی) موزه ی
پرداخت که سر فصل اقدامات انجام شده در ذیل آمده است.   - تجهیز 12 واحد اداری آموزشی
کتب جدید 19 مهر 1395 13:35
در کتابخانه دانشکده هنر موجود است.
  • تعداد رکوردها : 28