21رکورد در مدت زمان 0.358ثانیه
جستجو برای :
سرفصل های کتب درسی بازنگری شده است.پایان بخش این برنامه نیز تقدیر از استاد فرهنگی با حضور دیگر اساتید
هنر برگزار می شود دریافت کنند. این درحالیست که محسن احراری و امیرحسین کتب زاده دو دیگر دانشجوی دانشگاه
شهبازی و وحید اله موسوی در جشنواره پذیرفته شد. 33 فیلم در بخش مسابقه و 11 فیلم در بخش جنبی.اعضای هیئت
/ امیرحسین کتب زادهبهترین فیلم داستانی / دانشجویانلوح تقدیر بهترین فیلم داستانی دانشجویان – سینما، نمایشگاه
نوروزی* نامزدهای بهترین فیلمنامه1. روی بام / امیرحسین کتب زاده2. نسبت خونی /  حسین امیری دوماری
سخن نویسنده اثر در رابطه با نمایشنامهاغلب با مطالعه ی کتب تاریخی و انقلاب های بزرگی که در طول تاریخ
شهادت حضرت فاطمه(س) در منابع اهل سنت تاریخ انتشار : 1388/12/24 بازدید : 11333 منبع: سایت اسلام
فهرست کتب تازه خریداری شده برای کتابخانه دانشکده هنر. کتب جدید کتابخانه دانشکده هنر
  اسلامی، زبان و ادبیات فارسی در مراکز دانشگاهی ( از سال 1380تا سال جاری) - مدیر کل (دانشگاه جامع
زاد فیلم(نیستان)امیرحسین کتب زاده فیلم (پشت بوم)علی خوشدونی فراهانی فیلم ( تناوب)امیرغلامی فیلم
  • تعداد رکوردها : 21