14رکورد در مدت زمان 0.218ثانیه
عبارت مورد جستجو :
فهرست کتب تازه خریداری شده برای کتابخانه دانشکده هنر. کتب جدید کتابخانه دانشکده هنر
  اسلامی، زبان و ادبیات فارسی در مراکز دانشگاهی ( از سال 1380تا سال جاری) - مدیر کل (دانشگاه جامع
زاد فیلم(نیستان)امیرحسین کتب زاده فیلم (پشت بوم)علی خوشدونی فراهانی فیلم ( تناوب)امیرغلامی فیلم
کتب جدید 1395/7/19
کتب جدید
تعداد 1104 عنوان کتاب الکترونیکی لاتین در جهت بروزرسانی منابع لاتین دانشگاه خریداری شد. خریداری 1104 عنوان کتاب لاتین معاونت پژوهشی دانشگاه تعداد 1104 عنوان کتاب الکترونیکی لاتین و به شکل فایل پی دی اف
الکافی-الأصول و الروضة، ج 8، ص 279.[11]. هود،  2.[12]. هود، 26.[13]. یوسف، 40.[14]. احقاف، 21.[15
خانواده 1395/2/21
175-195 - 162-173 ؛ فرانکل، 1354، ص 21؛ شاملو، 192-194). در پژوهشی دیگر مربوط به زنان بیوه جوان
و پژوهشگران به منظور افزایش فعالیت های پژوهشی؛ 11- تجهیز مرکز انتشارات دانشگاه سوره؛ 12- راه اندازی بانک
کتب در دست چاپ کتب در دست چاپ 1- آمار و کاربرد آن در مدیریت؛ 2- هندسه نقوش؛ 3- آموزش مبانی عکاسی؛ 4- داستان و عناصر آن؛ 5- مبانی
  • تعداد رکوردها : 14