4رکورد در مدت زمان 0.187ثانیه
عبارت مورد جستجو :
فهرست کتب تازه خریداری شده برای کتابخانه دانشکده هنر. کتب جدید کتابخانه دانشکده هنر
کتب جدید 1395/7/19
در کتابخانه دانشکده هنر موجود است. کتب جدید
کتابخانه کتابخانه شیرین شیخ بهاییکارشناس کتابخانه تلفن:   (داخلی  159)  66354245 طاهره
زندگی نامه رئیس دانشکده معماری ای: از سال 1989 لغایت 1994 با سمت آرشیتکت طراح در دفتر : 1- Bruno Falvo در ایتالیا - میلان 2- 
  • تعداد رکوردها : 4