کد خبر : 183391
تاریخ انتشار : 9 خرداد 1395 10:41
تعداد بازدید : 3967

برگزیده ورک شاپ به رنگ انقلاب

دانشجویان گروه نقاشی: خانم مهدیه قربان نژاد (دانشجوی کارشناسی ارشد) خانم فرشته رشوند (دانشجوی کارشناسی ارشد)
دانشجویان گروه نقاشی:

خانم مهدیه قربان نژاد (دانشجوی کارشناسی ارشد)
خانم فرشته رشوند (دانشجوی کارشناسی ارشد) 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :