کد خبر : 183409
تاریخ انتشار : 9 خرداد 1395 10:57
تعداد مشاهدات : 2687

مورد تقدیر

خانم زهرا پازوکی و نوشین نظری (از اساتید دانشکده هنر دانشگاه سوره) مورد تقدیر هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در بخش فجر و هنر ملی نگارگری.
خانم زهرا پازوکی و نوشین نظری (از اساتید دانشکده هنر دانشگاه سوره) مورد تقدیر  هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر  در بخش فجر و هنر ملی نگارگری. 


نظر شمانمایش غیر عمومی