کد خبر : 263995
تاریخ انتشار : 19 آذر 1398 14:59
تعداد بازدید : 346

انتشارشماره جدید نشریه رهپویه هنر

سومین شماره دوره جدید نشریه رهپویه هنر در سال 1398 در پرتال رهپویه هنر بارگذاری شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره سومین شماره دوره جدید نشریه رهپویه هنر در سال 1398 در پرتال رهپویه هنر  به آدرس  rahpooye.soore.ac.ir بارگذاری شد.
در این شماره  مقاله های ذیل چاپ شده است.
 

فهرست مطالب:

مطالعه ويژگينقاشي هاي ديواري تمدن اژهاي(مينوسي، ميسني)

فيروزه نواب اکبر، بهمن فيروزمندي شيره جيني، کمال   الدين نيکنامي

بازيابي طرح و نقش پارچه هاي ساساني با نظر به سنگ نگاره هاي طاق بستان

نسترن صابري، آمنه مافي تبار

بررسي زمينههاي رويکرد آنتروپومورفيک در نگارگري ايراني

سيد محمد طاهري قمي، حسن بلخاري قهي

بازانديشي مفهوم قدرت از ديدگاه فوکو در نقاشي پيکرهنگاري فتحعليشاه در آثار مهرعلي

الهه پنجه باشي

نسبتسنجي تاريخي خلاقيت مدرن با آثار هنرمندان معاصر ايران

(مطالعهي موردي آثار فرح اصولي،کوروش شيشهگران، محسن وزيري مقدم)

خسرو خسروي جلودار، نسرين زندي  روان

کاربرد خلاقانه ي محصولات بازيافتي فرش براساس مفاهيم توسعه پايدار در طراحي داخلي معاصر

مهدي کشاورز افشار، سارا جليله وند

بررسي رويکردهاي عکاسي خياباني در ايران

عاطفه سادات مير، هادي آذري ازغندي

-----------------------------------------------

انتهای پیام/


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :