کد خبر : 84718
تاریخ انتشار : 14 مهر 1394 16:15
تعداد بازدید : 2664

درس دوم تمرین فکر کردن

درس دوم تمرین فکر کردن

این تمرین برای حفظ کردن کلمه نبود. یعنی بدون شک شما پس از مرور و تمرین این کلمه را حفظ می شوید اما هدف این نبود. هدف از این تمرین
این تمرین برای حفظ کردن کلمه نبود. یعنی بدون شک شما پس از مرور و تمرین این کلمه را حفظ می شوید اما هدف این نبود. هدف از این تمرین