قابل توجه دانشجویان

سلف دانشگاه از تاریخ 24/6/97 شروع به کار می نماید لطف نسبت به رزرو غذا اقدام نمایید.

برای ورود به سامانه تغدیه کلیک کنید

امور دانشجویی