فرم های آموزشی

  • مطلب قفل شده است
  • 1/1K مشاهده
  • آخرین ارسال‌ 2 روز پیش
  • مطلب حل شد
admin ارسال کرده 2 هفته پیش

فرم های آموزشی مورد استفاده دانشجویان

مرتب شده براساس: استاندارد | جدیدترین | Votes
admin ارسال کرده 2 هفته پیش

فرم حذف نیمسال تحصیلی

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 2 هفته پیش

فرم درخواست ادامه تحصيل به عنوان دانشجوي ميهمان

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 2 هفته پیش

فرم معادلسازی دروس

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 2 روز پیش

کاربرگ درخواست درس به صورت ارجاع به استاد ( دو نسخه )

(( براساس ماده هشتم آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ))

( تکمیل تمامی موارد الزامی است )

 

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 2 روز پیش

کاربرگ مجوز برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه و طی مراحل فارغ التحصیلی

(تکمیل تمامی موارد الزامی است )

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 2 روز پیش

 

« کاربرگ برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد »

 

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 2 روز پیش

« قرارداد استاد راهنما ، مشاور و داور  و نماینده تحصیلات تکمیلی ویژه پایان نامه کارشناسی ارشد»

 

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 2 روز پیش

کارشناسی ارشد

کاربرگ تأیید اصلاحات پایان نامه

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 2 روز پیش

کاربرگ درخواست درس به صورت ارجاع به استاد ( دو نسخه )

(( براساس ماده هشتم آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ))

( تکمیل تمامی موارد الزامی است )

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 2 روز پیش

کاربرگ مجوز برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه و طی مراحل فارغ التحصیلی

(تکمیل تمامی موارد الزامی است )

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 2 روز پیش

کاربرگ مجوز برگزاری جلسة دفاع از پایان نامۀ کارشناسی ارشد

فایل های ضمیمه شده

مطلب قفل شده است

Close