نحوه ورود به اتوماسیون اداری دانشگاه سوره  بصورت فایل PDF آماده استفاده می باشد.

لینک ورود به اتوماسیون