نخستین پیش‌شماره نشریه علمی- دانشجویی «پژوهش کاربردی فرهنگ و ارتباطات» دانشگاه سوره منتشر شد

1400/07/17   11:00

نخستین پیش‌شماره نشریه علمی- دانشجویی «پژوهش کاربردی فرهنگ و ارتباطات» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی و همکاری دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره؛ با مدیر مسئولی محمدحسین صفی‌آریان و سردبیری کوثر مهرزاده منتشر شده است.

نخستین پیش‌شماره نشریه علمی- دانشجویی «پژوهش کاربردی فرهنگ و ارتباطات» دانشگاه سوره منتشر شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره_ نشریه علمی- دانشجویی «پژوهش کاربردی فرهنگ و ارتباطات» در راستای اهداف عالیه دانشگاه سوره و رشد و تعالی در عرصه فرهنگ و ارتباطات؛ به منظور گسترش و اعتلای سطح دانش و پژوهش با هدف نشر نظریه‌ها، نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی، فرهنگی و ارتباطی منتشر شده است.

گفتنی‌ست، مقالاتی در حوزه‌های مدیریت، فرهنگ، رسانه، هنر و ارتباطات از دانشجویان رشته‌های مدیریت رسانه، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی و هنر؛ از جمله مباحث و موضوعاتی است که در این پیش‌شماره به آن پرداخته شده است.

*جهت ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این نشریه  به راه‌های ارتباطی زیر مراجعه کنید:

تلفن تماس: 09912087954

آدرس ایمیل: journal.arcc@soore.ac.ir


نخستین پیش‌شماره نشریه علمی- دانشجویی «پژوهش کاربردی فرهنگ و ارتباطات» بسیج دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره