اولین پیش‌نشست سمپوزیوم «بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی کشور» برگزار می‌شود

1400/09/08   12:30

اولین پیش‌نشست سمپوزیوم « بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی کشور» تحت عنوان «ایده‌های تحولی برای اصلاح ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی» در تاریخ 8 آذرماه 1400 در دانشکده فرهنگی و علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین(ع) برگزار می‌شود.

اولین پیش‌نشست سمپوزیوم «بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی کشور» برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، به نقل از معاونت پژوهشی دانشگاه_ اولین پیش‌نشست سمپوزیوم « بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی کشور» تحت عنوان «ایده‌های تحولی برای اصلاح ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی» در تاریخ 8 آذرماه 1400 ساعت 14:00 در سالن جلسات شهید آوینی، دانشکده فرهنگی و علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین(ع) برگزار می‌شود.

 این سمپوزیوم با همکاری دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی؛ دانشگاه جامع امام حسین(ع)؛ پژوهشکده باقرالعلوم؛ پژوهشکده فرهنگ و هنر؛ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات؛ پژوهشگاه ارشاد و دانشگاه سوره اجرا خواهد شد.

با توجه به مطالبه اخیر مقام معظم رهبری و تغییر گفتمان سیاسی حاکم بر دولت و عزم دولت سیزدهم برای ایجاد تحول در راستای تحقق ایران قوی، یکی از شئون این تحول، اصلاحات ساختاری دو حوزه فرهنگ و رسانه است و برای زمینه سازی این مهم، یکی از منابع قابل توجه در شناخت و برنامه‌ریزی صحیح برای این هدف، دستیابی به دانش و تجربه‌ی نخبگان و مدیران موفق در حوزه فرهنگ و رسانه است. از این رو هدف برگزاری این سمپوزیوم، تفکیک دیدگاه‌های نظری و تجربه‌های عملی نخبگان و مدیران حوزه‌ی فرهنگ است تا بتوان زمینه‌ای برای شناسایی راهکارها و ایده‌های مؤثر در اصلاح و بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی کشور، فراهم شود.

سمپوزیوم « بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی کشور» در تاریخ  1 و 2 دی‌ماه 1400 برگزار خواهد شد.

 


اولین پیش‌نشست سمپوزیوم « بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی کشور» «ایده‌های تحولی برای اصلاح ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی» دانشکده فرهنگی و علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین(ع) معاونت پژوهشی دانشگاه سوره