برگزاری جلسه ی مدیران گروه های گرافیک و نقاشی، سینما و تئاتر با اساتید مدعو

1398/11/08   12:51:00

جلسه ی آموزشی مدیران گروه های گرافیک و نقاشی، سینما و تئاتر با اساتید مدعو در دانشگاه سوره برگزار شد.

 برگزاری جلسه ی مدیران گروه های گرافیک و نقاشی، سینما  و تئاتر با اساتید مدعو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، در این جلسه که به درخواست ریاست دانشگاه در روز ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار شد، مدیران گروه های گرافیک و نقاشی  به طور مشترک و گروه های  سینما  و تئاتر نیز در ساعاتی متفاوت  همراه با اساتید مدعو و برخی از مسئولین دانشگاه به گفت وگو پرداختند.

هدف از برگزاری این جلسه بیان چالش ها و فرصت های پیش روی دانشگاه در رسیدن به اهداف آموزشی بود که در آن استادان درباره ی برخی از مسائل آموزشی و امکانات مورد نیاز گروه های خود مطرح کردند که مدیران و مسئولین به موارد مطرح شده پاسخ دادند.

همچنین در جلسه  تشکیل شده با اساتید گروه  گرافیک و نقاشی موضوعاتی چون کارآفرینی و مهارت آموزی برای دانشجویان نیز مطرح شد  و تلاش در جهت تحقق این امر، شکوفایی و سرآمدی دانشگاه در آینده ای نه چندان دور مورد بحث قرار گرفت.

در جلسه تشکیل شده با گروه های سینما و تئاتر  ایرج زارع معاون اداری مالی دانشگاه نیز در خصوص برخی از موارد مالی و حق التدریس اساتید توضیحاتی ارائه دادند.

کاظم نظری مشاور هنری ریاست دانشگاه نیز در ادامه بیان کرد: در ادامه ی نیمسال تحصیلی دوم جلسات دیگری نیز  با استادان مدعو برای بررسی و گفتمان درباره ی مسائل مطرح شده برگزار خواهد شد و اقدامات انجام شده در هر زمینه ای به اطلاع استادان خواهد رسید.

مدیر گروه گرافیک نقاشی تئاتر سینما دانشگاه سوره