درخشش دانشجوی سوره

  16 آذر 1396

  نشست های تخصصی گروه گرافیک در هفته پژوهش

  16 آذر 1396

  کتابی برای شناخت رسانه های حکومت جعلی خلافت اسلامی

  15 آذر 1396

  ورکشاپ نقاشی به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص)

  14 آذر 1396

  اختتامیه جشنواره «ایران من»

  13 آذر 1396

  مراسم جشن میلاد

  13 آذر 1396

  ورکشاپ نقاشی به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص)

  11 آذر 1396

  راه اندازی سازمان مردم نهاد «انجمن طراحی و نوآوری در صنایع دستی معاصر ایران»

  11 آذر 1396

  جلسه بسیج کارکنان

  5 آذر 1396

  برگزیدگان مسابقات دانشجویی

  5 آذر 1396

  • تعداد رکوردها : 531
 • تعداد رکوردها : 552