رتبه های اول تا سوم مقطع کارشناسی

  19 اردیبهشت 1397

  جایگاه خلاقیت و ضرورت آن در هنرهای سنتی معاصر

  18 اردیبهشت 1397

  میزگرد «زیبایی شناسی هنرهای سنتی و تحلیل رویکردهای معاصر آن»

  18 اردیبهشت 1397

  اکران رایگان [نمایش دو روایت از شکسپیر]

  15 اردیبهشت 1397

  تعامل و مکالمه هنرهای سنتی و معاصر

  10 اردیبهشت 1397

  اطاعیه در خصوص جشن فارغ التحصیلی

  9 اردیبهشت 1397

  مجموعه برنامه میزگرد و سخنرانی های گروه صنایع دستی و هنر اسلامی

  8 اردیبهشت 1397

  اطلاعیه وام دانشجویی

  8 اردیبهشت 1397

  کارگاه آموزشی RAKU

  2 اردیبهشت 1397

  کارگاه های مشاوره و روانشناسی

  2 اردیبهشت 1397

  • تعداد رکوردها : 621
 • تعداد رکوردها : 554