نتایج نهایی مسابقات فوتسال سوره

  12 اسفند 1396

  اختتامیه نهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره

  11 اسفند 1396

  کاندیدهای بخش مسابقه صحنه

  11 اسفند 1396

  پایان بخش صحنه ای سوره

  11 اسفند 1396

  وب سایت دوازدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه سایه

  10 اسفند 1396

  ارائه خدمات دندانپزشکی به اساتید و کارکنان دانشگاه سوره

  9 اسفند 1396

  جشنواره سوره به نیمه راه خود رسید

  8 اسفند 1396

  جدول خوانش کاندیداهای مسابقه نمایشنامه نویسی

  6 اسفند 1396

  آغاز بخش اصلی جشنواره سوره

  6 اسفند 1396

  جدول اجراهای بخش مسابقه صحنه نهمین دوره جشنواره دانشجویی تئاتر سوره

  5 اسفند 1396

  • تعداد رکوردها : 594
 • تعداد رکوردها : 554