گرامیداشت روز معلم، و تکریم استادان دانشگاه سوره

  11 اردیبهشت 1397

  نشست تخصصی زیبایی شناسی هنرهای سنتی و تحلیل رویکردهای معاصر آن

  11 اردیبهشت 1397

  تعامل و مکالمه هنرهای سنتی و معاصر

  10 اردیبهشت 1397

  اطاعیه در خصوص جشن فارغ التحصیلی

  9 اردیبهشت 1397

  کارگاه مشاوره

  8 اردیبهشت 1397

  مجموعه برنامه میزگرد و سخنرانی های گروه صنایع دستی و هنر اسلامی

  8 اردیبهشت 1397

  اطلاعیه وام دانشجویی

  8 اردیبهشت 1397

  عصری با شعر و داستان و موسیقی

  7 اردیبهشت 1397

  هفته گرافیک دانشگاه سوره

  7 اردیبهشت 1397

  هفته گرافیک دانشگاه سوره

  7 اردیبهشت 1397

  • تعداد رکوردها : 631
 • تعداد رکوردها : 555