دکتر محمد معین‌الدینی

عضو هیأت علمی

من با نقاشی شروع کردم ولی به‌تدریج علاقه‌ام به مطالعات تاریخی در هنر باعث شد تا بیشتر به تحقیق در تاریخ هنر، به‌ویژه مقولات بینا رشته‌ای بپردازم. در حال حاضر بیشتر روی تاریخ اجتماعی هنر ایران کار می‌کنم.

دکترا: دکترای پژوهش هنر از دانشگاه شاهد

 کارشناس ارشد: کارشناس ارشد نقاشی از دانشگاه تربیت مدرس

 کارشناس: نقاشی از دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی:

درس‌های مرتبط با تاریخ هنر، مبانی هنرهای تجسمی.

کارشناسی ارشد:

نظریه و نقد هنرهای تجسمی، روش تحقیق، آموزش هنر جدید، رسانه معاصر، سمینار.

معین‌الدینی، محمد. نقد مفهوم سالک/عارف ـ هنرمند از دیدگاه سنت‌گرایان بر اساس مطالعات تاریخ اجتماعی. نشریه علمی پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی. دوره 10، شماره 1ـ پیاپی 19 ، بهار و تابستان 1399.

http://socialhistory.ihcs.ac.ir/article_5786.html

معین‌الدینی، محمد؛ نادعلیان، احمد؛ مراثی، محسن. بررسی مفهوم و جایگاه سبک هنری در هنر عامه. نشریه علمی پژوهشی فرهنگ ـ ارتباطات. شماره 27. پاییز 1393.

http://www.jccs.ir/article_9016_391a28070f3a4ab41013d253d3346224.pdf

معین‌الدینی، محمد؛ عصار کاشانی، الهام. سـير تحول زیبایی‌شناسی طبيعت در تک‌نگاره‌های مکتب اصـفهان. مجله جلوه هنر (علمی ـ ترویجی) شماره 9. بهار و تابستان 1392.

https://jjhjor.alzahra.ac.ir/article_37_05a37ff46259a9068f3a5189c4ee564f.pdf

 

حسینی، مهدی؛ عصار کاشانی، الهام؛ معین‌الدینی، محمد. طوطی نامه موزه کلیولند بستر تکامل سبک مغولی نگارگری حمزه نامه. نشریه علیم پژوهشی نامه هنرهای تجسمی و کاربردی. شماره 12. پاییز و زمستان 1392.

http://vaa.journal.art.ac.ir/article_253_bf114f4798ed38be19a175bf3bb625f6.pdf

دادور، ابوالقاسم؛ معین‌الدینی، محمد؛ عصار کاشانی، الهام. بررسي تأثيرات نقاشي ساساني بر دیوارنگاره‌های سغدي. نشریه هنرهای زیبا ـ هنرهای تجسمی. دوره 17. شماره 4. زمستان 1391.

https://jfava.ut.ac.ir/article_30064_aa5b4b5ce0114744c8b153968e1669d2.pdf

بی‌رنگ، مریم؛ رضازاده، طاهر؛ معین‌الدینی، محمد. بازآفرینی صورت و ساختار نقاشی ایرانی در رمان نام من سرخ. مجله علمی پژوهشی مبانی نظری هنرهای تجسمی. شماره 9. بهار و تابستان 1399.

https://journal.alzahra.ac.ir/article_4990_1532189651efff29f3f30d4b3ad49d3a.pdf

سیدآبادی، سینا؛ رهبر، ایلناز؛ معین‌الدینی، محمد. تحلیل نقوش اسکناس‌های ایران پس از انقلاب اسلامی بر اساس رویکرد بازتاب در جامعه‌شناسی هنر. مجله علمی پژوهشی جامعه‌شناسی ادبیات و هنر. دوره 12، شماره1. بهار و تابستان 1399.

https://jsal.ut.ac.ir/article_78615_76834cf66cf83266b3397c87667dde10.pdf

 

معین‌الدینی، محمد. بررسي رابطه بين حمايت فتحعلي شاه قاجار از هنر و استفاده سياسي از آن. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی(علمی پژوهشی دانشگاه آزاد)،  شماره 30. بهار 1394.

http://psq.kiau.ac.ir/article_523579_a11634de1abb8875e97ca2bb803308f3.pdf

قاسمپور، هما؛ شهبازی، رامتین؛ معین‌الدینی، محمد. مطالعه د گرد یسی بیان تخیل د ر پرد ه خوانی بر اساس آراء ژیلبر د وران. نشریه رهپویه هنر/هنرهای تجسمی.شماره 7. تابستان 1399. http://rahpooye.soore.ac.ir/WebUsers/rahpooye/UploadFiles/OK/139903201324106680071-F.pdf

آقازاده، مهدی؛ لاری، مریم؛ معین‌الدینی، محمد. جنبه‌های ضد فرهنگی موسیقی مردم‌پسند در دهه‌ی 1960 میلادی  در امریکا. مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی. شماره 15. بهار 1398.

http://jhss.ir/afile/6-17-2019_7-13-00_.pdf

معین‌الدینی، محمد و مسعودی امین، زهرا. جایگاه کاریکاتورهای مطبوعاتی در تهییج فضای سیاسی عهد مشروطه،کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی، بهمن 1394.تهران.

https://civilica.com/doc/456308

اشعری، سمیرا و معین‌الدینی، محمد. 1394. نقد روان‌شناسانه آثار یومینجون،کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی،تهران

https://civilica.com/doc/463341

معین‌الدینی، محمد؛ عصار کاشانی، الهام. طبيعت و جلوه آن در نقاشي ايران و چين، نشریه کتاب ماه هنر. شماره 139. فروردین 1398.

معین‌الدینی، محمد؛ عصار کاشانی، الهام. مناظر و مرايا در نگارگري ايراني. نشریه کتاب ماه هنر. شماره 139. اردیبهشت 1398.

معین‌الدینی، محمد؛ عصار کاشانی، الهام. بررسي جايگاه و تأثير نگارگران ايراني در دربار گورکانيان هند. . نشریه کتاب ماه هنر. شماره 162. اسفند 1390.

عضو شورای پژوهش دانشگاه سوره

راهنمایی بیش از 70 پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد

ازجمله:
- بررسی چالش‌های تفاوت نژادی جامعه آمریکا در انیمیشن‌های 2010 – 2016

- تأثیر نقاشی کلاسیک متأخر جهان بر نقاشی معاصر ایران در دهه 80 و 90

- مطالعه تطبیقی نگاره‌های آیین جشن در نگاره‌های عصر صفوی با متون تاریخی هم‌عصر آن‌ها

- قابلیت‌های بصری و بیانی دیوارنگاری در آرام‌بخشی فضای بیمارستان

- ریخت‌شناسی آثار میرسید علی از مکتب تبریز ایران تا گورکانی هند

- خوانش زبان چهره در نقاشی نیمه دوم قرن بیست انگلستان بر اساس نظریه پاول اکمن

 -  بازنمود هویت فرهنگی ایرانی در آثار هنرمندان تجسمی ایرانی‌تبار خارج از کشور

  - تحلیل سبک‌شناختی فال‌نامه مصور مجموعه ناصر خلیلی

- کارکرد ژرف نمایی هم‌پایه نگارگری مکتب هرات پسین

- مطالعه نحوه استفاده از سازه‌های حجمی در طراحی گرافیک ایران از 1380 تا 1395

- مطالعه تأثیر ترکیب‌بندی بر روند دراماتیک انیشمین های کوتاه برنده اسکار پایپر و ضیافت

- تحلیل بازنمود تجربه مادرانگی در آثار هنرمندان زن معاصر

- تحلیل شخصیت‌پردازی آثار میازاکی بر اساس نظریه سایه و کهن‌الگوی یونگ در انیمیشن قلعه متحرک هاول

- خوانش تاریخ فرهنگی پیکر انسانی در نقاشی معاصر ایران از انقلاب تا دهه 90

- مطالعه کارکرد حرکت در خلق آثار هنرهای تجسمی در دهه اول قرن 21

- چگونگی تأثیرپذیری سنگ‌نگاره‌های تکیه میرفندرسکی از زیبایی‌شناسی قاجار

 

مدیر گروه نقاشی

رئیس کمیته اخلاق پژوهش دانشکده هنر

. مرکز هنرمندان پاریس، فرانسه 1389

. «سکوت پرهیاهو»، نگارخانه شاهرخي تابستان 1385

نقاشي با عنوان «حبرون» ماهان تابستان 1384

تاریخ شفاهی هنرهای تجسمی (گرافیک و نقاشی) استادان دانشگاه سوره