">

حوزه ریاست

فعالیت‌های جاری حوزه  ریاست توسط مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و امور هیأت‌ها و منشی دفتر ریاست پیگیری و اجرا می‌شوند.این واحد به ملاقات‌های دفتر، برگزاری جلسات هیأت امنا، شورای دانشگاه، سایر جلسات  و ایجاد و پیگیری تفاهم نامه ها می‌پردازد و دارای چندین زیرمجموعه‌ است.

اخبار حوزه ریاست

رویدادهای پیش رو

حوزه ریاست
توضیحات در مورد تصاویر

0

کانون های علمی، فرهنگی و هنری

0

انجمن های علمی دانشجویی

0

مشاوران دانشگاه

0

فارغ التحصبلان