معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزش دانشگاه سوره از بدو تأسيس سوره در بهمن ماه 1372 به عنوان يکي از حوزههای فعال دانشگاهي تشکيل شد. این معاونت طبق رسالت خود همواره در راستاي توسعه علم و دانش، آگاهيبخشي، بالا بردن سطح فرهنگ دانشجويان و گسترش دانش، گام به سوي توسعه برداشته و به همين جهت تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد به ارزشهاي جامعه اسلامي و بسترسازي مناسب براي آموزش مداوم و پايدار را سرلوحه رويکرد آموزشي خود قرار داده است. حوزه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی جهت تربيت چنين دانشجوياني مترصد اقداماتي مؤثر مبني بر جذب استادان خلاق و متخصص، استفاده از ابزارهاي مدرن آموزشی و کمک آموزشی جهت به روزرساني اطلاعات با دنياي پيشرفته کنوني و تحول در متون و منابع درسی است.

اخبار معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

سامانه آموزشی گلستان

سیستم آموزشی گلستان پوشش دهنده فعالیت های حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در بخش های مختلف است.برای ورود به سیستم گلستان بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

0

تعداد استادها

0

تعداد رشته های تحصیلی

0

تعداد کلاسهای درس

0

تعداد دانشجویان

۱_بر اساس رای شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه سوره دارای شرایط خاص و دارای مصاحبه صلاحیت عمومی و صلاحیت علمی است. ۲_پذیرفته شدگان به تناسب رشته تحصیلی دوره قبل و به تشخیص گروه آموزشی موظف به گذراندن واحدهای پیش نیاز خواهند بود‌. ۳_دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه ندارد. ۴_کلیه هزینه های مواد مصرفی و کارگاهی و اردوهای علمی و پایان نامه تحصیلی به عهده دانشجو می باشد. ۵_از دانشجویان در صورت انصراف یا انتقال به سایر دانشگاهها برابر مصوبات هیات امناء دانشگاه و ضوابط و آیین نامه های ابلاغی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری شهریه دریافت خواهد شد. ۶_با توجه به اینکه دانشگاه سوره،دانشگاهی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است،رعایت نظام آموزشی و نیز قوانین پوشش،حجاب و عفاف اسلامی در قالب مقررات و آیین نامه های فرهنگی و انضباطی خاص این دانشگاه،علاوه بر مقررات عمومی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در طول دوره تحصیل کاملا الزامی است. ۷_پذیرفته شدگان در راستای اعتلای هنر دینی ملزم به پژوهش در عرصه هنر متعهد و منطبق با اهداف سازمان تبلیغات اسلامی خواهند بود.

۱_بر اساس رای شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه سوره دارای شرایط خاص و دارای مصاحبه صلاحیت عمومی و صلاحیت علمی است. ۲_پذیرفته شدگان به تناسب رشته تحصیلی دوره قبل و به تشخیص گروه آموزشی موظف به گذراندن واحدهای پیش نیاز خواهند بود‌. ۳_دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه ندارد. ۴_کلیه هزینه های مواد مصرفی و کارگاهی و اردوهای علمی و پایان نامه تحصیلی به عهده دانشجو می باشد. ۵_از دانشجویان در صورت انصراف یا انتقال به سایر دانشگاهها برابر مصوبات هیات امناء دانشگاه و ضوابط و آیین نامه های ابلاغی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری شهریه دریافت خواهد شد. ۶_با توجه به اینکه دانشگاه سوره،دانشگاهی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است،رعایت نظام آموزشی و نیز قوانین پوشش،حجاب و عفاف اسلامی در قالب مقررات و آیین نامه های فرهنگی و انضباطی خاص این دانشگاه،علاوه بر مقررات عمومی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در طول دوره تحصیل کاملا الزامی است. ۷_پذیرفته شدگان در راستای اعتلای هنر دینی ملزم به پژوهش در عرصه هنر متعهد و منطبق با اهداف سازمان تبلیغات اسلامی خواهند بود.

۱_بر اساس رای شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه سوره دارای شرایط خاص و دارای مصاحبه صلاحیت عمومی و صلاحیت علمی است. ۲_پذیرفته شدگان به تناسب رشته تحصیلی دوره قبل و به تشخیص گروه آموزشی موظف به گذراندن واحدهای پیش نیاز خواهند بود‌. ۳_دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه ندارد. ۴_کلیه هزینه های مواد مصرفی و کارگاهی و اردوهای علمی و پایان نامه تحصیلی به عهده دانشجو می باشد. ۵_از دانشجویان در صورت انصراف یا انتقال به سایر دانشگاهها برابر مصوبات هیات امناء دانشگاه و ضوابط و آیین نامه های ابلاغی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری شهریه دریافت خواهد شد. ۶_با توجه به اینکه دانشگاه سوره،دانشگاهی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است،رعایت نظام آموزشی و نیز قوانین پوشش،حجاب و عفاف اسلامی در قالب مقررات و آیین نامه های فرهنگی و انضباطی خاص این دانشگاه،علاوه بر مقررات عمومی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در طول دوره تحصیل کاملا الزامی است. ۷_پذیرفته شدگان در راستای اعتلای هنر دینی ملزم به پژوهش در عرصه هنر متعهد و منطبق با اهداف سازمان تبلیغات اسلامی خواهند بود.

دانلود فایل آموزش

۱_بر اساس رای شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه سوره دارای شرایط خاص و دارای مصاحبه صلاحیت عمومی و صلاحیت علمی است. ۲_پذیرفته شدگان به تناسب رشته تحصیلی دوره قبل و به تشخیص گروه آموزشی موظف به گذراندن واحدهای پیش نیاز خواهند بود‌. ۳_دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه ندارد. ۴_کلیه هزینه های مواد مصرفی و کارگاهی و اردوهای علمی و پایان نامه تحصیلی به عهده دانشجو می باشد. ۵_از دانشجویان در صورت انصراف یا انتقال به سایر دانشگاهها برابر مصوبات هیات امناء دانشگاه و ضوابط و آیین نامه های ابلاغی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری شهریه دریافت خواهد شد. ۶_با توجه به اینکه دانشگاه سوره،دانشگاهی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است،رعایت نظام آموزشی و نیز قوانین پوشش،حجاب و عفاف اسلامی در قالب مقررات و آیین نامه های فرهنگی و انضباطی خاص این دانشگاه،علاوه بر مقررات عمومی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در طول دوره تحصیل کاملا الزامی است. ۷_پذیرفته شدگان در راستای اعتلای هنر دینی ملزم به پژوهش در عرصه هنر متعهد و منطبق با اهداف سازمان تبلیغات اسلامی خواهند بود.

دانلود فایل آموزش

طي مراحل: منوي كاربر - آموزش - دانشجو -مشخصات دانشجو - تكميل و تاييد مشخصات دانشجو نكته مهم: به منظور ثبت نهايي اطلاعات، قبل از كليك روي كليد اعمال تغييرات، حتما مقدار گزينه "اطلاعات فوق مورد تاييد اينجانب مي باشد" واقع در بالاي كليد فوق به "بله" تغيير نمايد.

دانلود فایل آموزش

کتاب الکترونیک راهنمای دانشجویی سامانه جامع گلستان

دانلود فایل آموزش