دانشکده فرهنگ و ارتباطات

دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره با تجمیع دو دانشکده علوم ارتباطات و امور فرهنگی در سال 1390 شکل گرفت. دکترامیدعلی مسعودی بنیان‌گذار دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی در3 بهمن سال 1385 است. دانشکده امور فرهنگی که سنگ بنای آن در سال 1385 با رشته مدیریت فرهنگی و هنری  به سرپرستی دکتر مجید رضاییان گذاشته شد، به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی و در سال 1392 در رشته روابط عمومی ناپیوسته پرداخت. با تجمیع دو دانشکده علوم ارتباطات وامورفرهنگی، دانشکده فرهنگ و ارتباطات در سال 1388 تأسیس شد. این دانشکده که در راستای نیازهای فرهنگی و رسانه­‌ای جامعه فعالیت علمی خود را در خانواده بزرگ سوره آغاز کرده است باهدف تربیت نیروی متخصص و متعهد در حوزه رسانه، مراکز خبری و مراکز فرهنگی و هنری صدها دانشجو را تربیت‌کرده است.

رشته های تحصیلی موجود در دانشکده فرهنگ و ارتباطات

رشته های تحصیلی تخصصی موجود در دانشکده فرهنگ و ارتباطات

اخبار دانشکده فرهنگ و ارتباطات

اعضاء هیات علمی و مدیران دانشکده فرهنگ و ارتباطات