دکتر محمدحسین ساعی

رئیس دانشگاه

 • دکتری علوم ارتباطات - گرایش روزنامه نگاری
 • کارشناسی ارشد علوم ارتباطات - گرایش تحقیق در ارتباطات
 • مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه صداوسیما
 • مدیر فرهنگی دانشگاه صداوسیما
 • معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی
 • معاون پژوهشی دفتـر مـطالعـات و برنامه ریزی رسانه ها
 • قائم مقام مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • عضو کمیته راهبردی دبیرخانه فرهنگی-اجتماعی مرکز فضای مجازی کشور
 • دبیر گروه فرهنگ، هنر و رسانه مؤسسه سیاست¬پژوهی تمدن اسلامی
 • مشاور علمی مدیر دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش¬های اسلامی مجلس
 • عضو «کارگروه کـلـیـات» نهاد کتابخانه¬های عمومی کشور
 • عضو شورای سیاستگذاری برنامه های تلویزیونی عصر
 • عضو هیأت مدیره باشگاه فیلم سوره
 • عضو شورای راهبردی قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیاء
 • کارشناس کمیته رسانه قانون برنامه پنجم سازندگی کشور
 • عضو شورای علمی گروه‌ مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • داور بخش نهایی و مشاور جشنواره و نمایشگاه ملی رسانه‌های دیجیتال در دو دوره
 • دبیر کارگروه تدوین پیش نویس قانون تبلیغات تجاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • عضو شورای علمی گروه فرهنگ و دین پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 • مدیر ارتباطات پژوهشی- فرهنگی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 • کارشناس مرکز طرح وبرنامه ریزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • عضویت در اتاق فکر و سردبیری چندین برنامه رادیویی و تلویزیونی
 • عضویت در هیأت داوران دوازدهمین پژوهش فرهنگی سال

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

سال چاپ

احساس ناامنی اجتماعی شهروندان تهرانی با تمرکز بر انتشار اخبار حوادث خشونت بار یک سال اخیر

مطالعات فرهنگ - ارتباطات

1390

نقش فرهنگ و هویت ملی در شکل گیری شبکه های اجتماعی از دیدگاه فعالان فضای سایبری ایران

مطالعات فرهنگ - ارتباطات

1393

ارائه راهکارهای مدیریت منابع انسانی در حوزه به‌کارگیری مجریان صداوسیما

فصلنامه رادیو و تلویزیون

1396

بررسی دیدگاههای فعالان و منتقدان سینمایی کشور درباره بیست وهشتمین جشنواره فیلم فجر

نامه پژوهش فرهنگی

1389

گزارشی از تدوین پیش نویس قانون تبلیغات تجاری

فصلنامه رسانه

1387

بررسی اقبال مردم تهران به سینما و جشنواره بیست-وهشتم فیلم فجر

نامه پژوهش فرهنگی

1389

نقش صداوسیما در بهبود سواد سلامت شهروندان

مدیریت رسانه

1395

Iran Cyber Activist Perspective on the Development of Social Networks in the Context of Globalization

Annals of the Brazilian Academy of Sciences

2015

9

دیپلماسی رسانه ای آمریکا؛ بررسی موردی صدای آمریکا

همایش عملیات روانی - 1387

 

10

نقش مستندهای تلویزیونی و خبری بر شکل گیری افکار عمومی (مقاله مشترک)

همایش عملیات روانی - 1387

 

11

گزارشی از تدوین پیش نویس قانون تبلیغات تجاری

فصلنامه رسانه – ش75 - 1387

 

12

بررسی دیدگاه های فعالان و منتقدان سینمایی کشور درباره بیست-وهشتمین جشنواره فیلم فجر   (مقاله مشترک)

نامه پژوهش فرهنگی – سال یازدهم، دوره سوم، شماره نهم - بهار 1389

 

13

بررسی اقبال مردم تهران به سینما و جشنواره بیست وهشتم فیلم فجر   (مقاله مشترک)

نامه پژوهش فرهنگی – سال یازدهم، دوره سوم، شماره نهم - بهار 1389

 

14

احساس ناامنی اجتماعی شهروندان تهرانی با تمرکز بر انتشار اخبار حوادث خشونت بار یک سال اخیر   (مقاله مشترک)

مطالعات فرهنگ – ارتباطات

 

15

نقش فرهنگ و هویت ملی در شکل گیری شبکه های اجتماعی  از دیدگاه فعالان فضای سایبری ایران  (مقاله مشترک)

زمستان 1390

 

16

ارائه راهکارهای مدیریت منابع انسانی در حوزه به‌کارگیری مجریان صداوسیما

مطالعات فرهنگ – ارتباطات - ش 60

 

17

کاربرد استعاره در اخبار

همایش زبان و رسانه - اردیبهشت 1396

 

18

نقش صداوسیما در بهبود سواد سلامت شهروندان

مدیریت رسانه - سال چهارم شماره 21

 

19

بررسی تفاوت های «خبر جعلی» و «شایعه» از منظر اسناد علمی و صاحبنظران و فعالان ژورنالیسم، خبر و علوم ارتباطات

مطالعات بینارشته ای ارتباطات و رسانه
بهار 1398

 

20

مبانی طراحی نظام سواد رسانه‌ای برای مقابله با خبر جعلی

پژوهش های ارتباطی
زمستان 1398

 

ردیف

عنوان مقاله

کنفرانس/کنگره

سال

کاربرد استعاره در اخبار

زبان و رسانه

1396

دیپلماسی رسانه ای آمریکا؛ بررسی موردی صدای آمریکا

همایش عملیات روانی؛ مهندسی و آینده پژوهی

1387

نقش مستندهای تلویزیونی و خبری در شکل گیری افکار عمومی

همایش عملیات روانی؛ مهندسی و آینده پژوهی

1387

ردیف

عنوان پروژه

کنفرانس

سال

توضیحات

تدوین پیش نویس قانون تبلیغات تجاری

 

1387

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

نظرسنجی از مردم تهران درباره سریال بزنگاه

 

1387

مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی

بررسی ابعاد سریال عربی «معاویه، حسن و حسین ‍ ‍ ‍[علیهماالسلام]» و راهکارهای مقابله با آن

 

1389

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

نظرسنجی از مردم تهران درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 1388

 

1387

مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی

میزان سرانه مطالعه کتاب شهروندان اصفهانی

 

1388

مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی

همسریابی اینترنتی

 

1388

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

بررسی دیدگاه مردم درخصوص میزان و دلایل اقبال به سینما

 

1392

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تأثیرات انیمیشن بر کودکان با تأکید بر انیمیشن¬های خارجی

 

1391

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

نظرسنجی میدانی از بازدیدکنندگان بیست وپنجمین نمایشگاه کتاب تهران

 

1391

مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی

10 

شاخص های مظلومیت فرهنگ

 

1388

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

11 

مصاحبه با اساتید و دست اندرکاران مطبوعات کشور پیرامون وضعیت مطبوعات و نمایشگاه مطبوعات

 

1390

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

12 

انگیزه های سفر ایرانیان به خارج از کشور

 

1390

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

13 

میزان تمایل به مهاجرت از شهر تهران و عوامل موثر بر آن

 

1390

مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی

14 

نظرسنجی از دست اندرکاران و صاحب نظران سینمای ایران شرکت کننده در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر در خصوص وضعیت سینمای ایران

 

1389

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

15 

بررسی عوامل موثر بر توجه مردم تهران به سحر و جادو

 

1389

مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی

 

 • مطالعات فضای مجازی
 • سیاستگذاری رسانه
 • نظریه های ارتباطات
 • مطالعات انتقادی رسانه

رئیس دانشکده ارتباطات و رسانه

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه صداوسیما

مدیر فرهنگی دانشگاه صداوسیما

معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

قائم مقام مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

معاون پژوهشی دفتـر مـطالعـات و برنامه ریزی رسانه ها

دبیر ستاد هفته پژوهش فرهنگی سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

رئیس دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

رئیس دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی سوره

 • عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی