دکتر سمیه رمضان ماهی

مدیر تحصیلات تکمیلی و عضو هیأت علمی

نام : سمیه  

نام خانوادگي: رمضان ماهي  

عضو هیئت علمي دانشکده هنر  

گروه : تصویرسازی 

آدرس پست الکترونیکی دانشگاهی:

ramezanmahi.s@soore.ac.ir

 

آدرس پست جی‌میل:

ramezanmahi.y@gmail.com

 

شناسه پژوهشگر ارکید: 0000-0003-1343-9322

 

دیپلم خود را در رشته ریاضي و پیش‌دانشگاهي را در رشته علوم تجربي از مدرسه نمونه مردمي مهرنامي اخذ کردم. در کنکور سراسری سال 79 رتبه 7 کنکور را  به دست آوردم و به عنوان شاگرد اول در مقطع کارشناسي نقاشی در دانشگاه هنر درس خود را به پایان رساندم. از آنجا که به نگارش مقاله و تحقیقات نظری علاقه داشتم در سال 1382  اولین مقاله علمي-پژوهشي خود را چاپ کردم و به عنوان جوانترین دانشجو -پژوهشگر دانشگاه هنر انتخاب شدم. در کنکور مقطع کارشناسي ارشد سال 85  نیز با رتبه 3 در کنکور سراسری دانشگاه تهران پذیرفته و علاوه بر شاگرد اول، پایان نامه‌ام به عنوان پایان‌نامه برگزیده دانشکده هنرهای زیبا انتخاب شد و در سال 88  فارغ‌التحصیل شدم و از همان زمان تدریس در دانشگاه تهران را آغاز کردم. در وقفه‌ای 4ساله دایره مطالعات خود را بر روی ادبیات فارسي، اسطوره شناسي، حکمت شرق و فلسفه هنر متمرکز کردم و زیر نظر استادان بزرگي چون ژاله آموزگار، بابك احمدی، علیقلي محمودی بختیاری، محمد ضیمران، رضا داوری اردکاني، علي رامین، حسن بلخاری و... مطالعاتي آزاد را انجام دادم. در سال 1392 با رتبه 1 در دکتری  فلسفه هنر مشغول به تحصیل و در سال 97 با بالاترین نمره از رساله خود دفاع کردم و به عنوان شاگرداول دوره، فارغ‌التحصیل شدم. تدریس در دانشگاه سوره را از سال 94 و در مقطع ارشد آغاز کردم؛ از سال 98 به عنوان مدیرگروه گرافیک و تصویرسازی در دانشگاه سوره مشغول به کار شدم و از سال 1400 به عضویت هیئت علمی این دانشگاه در گروه تصویرسازی درآمدم. علاوه بر زبان انگلیسي که تسلط خوبي بر آن دارم  با زبان‌های فرانسه، سنسکریت و هندی نیز آشنایي دارم. در حال حاضر مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه سوره هستم.

 • دکترای فلسفه هنر، دانشگاه علوم تحقیقات و فناوری، واحد تهران، سال اخذ: ،1397 درجه عالي؛ نمره پایاننامه: 19.50 
 • کارشناس ارشد، تصویرسازی، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، سال اخذ: ،1388 درجه عالي؛ نمره پایاننامه: 19.75 
 • کارشناسي، نقاشي، دانشگاه هنر، سال اخذ: ،1384 درجه عالی

 

-کارشناسی

مباني هنرهای تجسمي، تاریخ هنر ایران و جهان، تاریخ هنر اسلامي، روش تحقیق، نقد و تحلیل تصویر، هنر در دنیای کودک، رایانه و نرم‌افزار، هنرهای معاصر، تاریخ معاصر گرافیك، آشنایي با مکاتب گرافیك، نقش و نقاشي دیواری در ایران و جهان ، تاریخ فلسفه غرب

 

- کارشناسی ارشد:

نقد و تحلیل تصویر، رسانه‌های نوین بصری، حکمت هنر شرق، مباني نظری حکمت اسلامي، تاریخچه تصویرسازی، تصویرسازی علمي،  سمینار، روش تحقیق، روش پروپوزال‌نویسی، مبانی عرفانی هنر شرق، پژوهش‌ در هنرهای تجسمی معاصر ایران، نسبت دین و هنر، نقوش و نشانه در هنر ایران، گرایشهای جدید در هنر

 

 • خوانش نگاره‌های دوزخ اثر جوانی دی پائولوبا رویکرد بیش متنیت ژرار ژنت. (1402). نشریه نقش مایه، 2 (2)، آماده انتشار

مشترک با فاطمه تهماسبی (مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد تصویرسازی)

 • تبیین گفتمان‌های غالب در شکلگیری هنر پیشااسلامی عربستان با رویکرد نورمن فرکلاف (1402). نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، آماده انتشار

Doi: 10.22059/JFAVA.2023.360541.667128

 • کریپتوآرت به مثابه امکانی جدید در خلق اثر هنری. (1402). نشریه تجربه، شماره 19، 115-116.
 • هنر اعتراضی یا اعتراض هنری. (1401). نشریه تجربه، شماره 14، 116-117.
 • تحلیل نگاره‌های دلدادگان مکتب اصفهان بر اساس مراتب سهگانه عشق در نظام اندیشه صدرایی. (1402). نشریه رهپویه حکمت هنر، 2 (1)، 87-97.

(مشترک با مجدزاده، آزاده)

Doi:  10.22034/RPH.2023.1982932.1023

 • تحلیل گرافیک رابط کاربری در اپلیکیشن فرهنگ و هنر گوگل بر اساس مولفه های خلاقیت گیلفورد. (1402). نشریه رهپویه هنر/ هنرهای تجسمی، آماده انتشار

مشترک با سعیده شیخلر (مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرافیک)

 • خوانشی نو از تابلوی شمس اثر استاد نصرالله افجه‌ای با رویکرد ژرار ژنت. (1402). نشریه رهپویه هنر/ هنرهای تجسمی، 6 (1)، 2941.

 Doi:  10.22034/RA.2022.553270.1210

 • مطالعه قابلیتهای الیاف به مثابه متریال در چیدمان. ( 1401) فصلنامه تخصصی هنرهای کاربردی، سمنان، 2 (3)، 5-18.

مشترک با عظیمه دزاشیبی (مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نقاشی)

 Doi: 10.22075/AAJ.2023.30090.1172

 • تحلیل تغییر دندانه های نسخ در کتابت سوره حمد با هدف طراحی فونت تغییرپذیر دِنت. (1401). فصلنامه مبانی نظری هنرهای تجسمی دانشگاه الزهرا، آماده انتشار

مشترک با عامل، محسن؛ عسلی، احمدعلی (مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرافیک)

 Doi: 10.22051/JTPVA.2022.40642.1427

 • تحلیل استعاره مفهومی جنسیت در دیوار نگاره های بزم و رزم کاخ چهلستون بر اساس آرای لیکاف و جانسون. (1401). نشریه رهپویه هنرهای صناعی، 2(1)، 2341.

 مشترک با محمد نیکوییان (مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد تصویرسازی)

 Doi:10.22034/RAC.2022.254553

 • مطالعه چالش‌های آموزش مجازی دروس عملی گرافیک دانشگاهی در دوران کرونا و  ارائه راهکارها با رویکرد آینده پژوهی. (1400). کتاب همایش آینده‌پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار، دانشگاه سوره، تهران، ایران، 221-240.
 • نسبت زیبایي‌شناسي و هنرهای سنتي در حکمت هنر هند. (1397). نشریه کیمیای هنر، 7 (27) ، 93-108.

(مستخرج از رساله دکتری، مشترک با: ریخته‌گران، محمدرضا؛ بلخاری قهی، حسن؛ و محمودی، ابوالفضل)

 • ناتیاشاستره، دستورالعمل‌هایي برای ظهور رَسَه در نمایش هندی (1396). فصلنامه تخصصي تئاتر،  پیاپی 71، 14-43.

(مستخرج از رساله دکتری، مشترک با: ریخته‌گران، محمدرضا؛ و بلخاری قهی، حسن)

 • قلب شهر اسلامي (1394) ماهنامه فرهنگي، اجتماعي مهر و ماه، حوزه نمایندگي ولی فقیه ، اسفندماه، شماره8
 • کنکاشي در ارزشهای لوح نامه حمورابي. (1391). کتاب ماه هنر، مرداد ماه، شماره 167 .

(مشترک با بلخاری، حسن)

 • موسیقي سنتي در خطر نیست. (1391). روزنامه وطن امروز، شماره 962 ، شنبه 11 شهریور .
 • وهم خالق و تجسم دنیایي غریب. (1391).  نقد و تحلیل نمایشگاه سرزمین عجایب، گالری شکوه، دیماه
 • آتشفشان، نقد و تحلیل آثار گوهردشتي. (1391). گالری ابریشم، مجله هنر فردا، آذر ماه.  
 • تجلي آیین ور در نگاره گذر سیاوش از آتش. (1390).  نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران، 2 (41)، 53-62.  

(مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد؛ مشترک با: فدوی، محمد؛ بلخاری قهی، حسن)

Dor: 20.1001.1.22286039.1390.2.41.6.2

 • تأثیر هنر ایران کهن بر مکتب شیراز دوران آل اینجو. (1388). کتاب ماه هنر، آبان‌ماه، شماره 134، 34-43.

(مشترک با بلخاری، حسن)

 • جایگاه رستم در شاهنامه و دیگر ملل. (1384). نشریه هنرنامه دانشگاه هنر، 8 (27)، 39-66.
 • بررسي اساطیر و افسانه‌های مشترک ایران و چین باستان. (1384). نشریه هنرنامه دانشگاه هنر، 8 (26)، 4- 29.
 • هنر نقاشي پشت شیشه در ایران. (1383). نشریه هنرنامه دانشگاه هنر، 7 (23)، 57-82.
 • سي وسه خدای ریگ‌ودا. (1382). نشریه هنرنامه دانشگاه هنر، 6 (20)، 40-55.

 

 • Analysis of postmodern components in Antony Gormley's works. (2023). Under press

co-author:  Mahsa Sadeghi Majd.

 

 • The Manifestation of Fire and Light in the Icons of Mir-Heidar’s Miraj Nameh.( 2012). International Journal of Arts, Scientific & Academic Publishing; 2(4): 16-25.

co-author:  Bolkhari Ghahi, Hasan.

doi: 10.5923/ j. arts.20120204.01

http://article.sapub.org/10.5923.j.arts.20120204.01.html

 

 • مولفه‌های بصری اعتمادسازی در طراحی رابط کاربری پول دیجیتال، مطالعه موردی کیف پول دیجیتال گوگل. (1402). چهارمین همایش ملی و هنرهای نمایشی و دیجیتال، دامغان، ایران.

 

(مشترک با شیخلر، سعیده)

تجلي آیین ور در نگاره سیتا در آتش حماسه رامایانا. (1394).  کنفرانس بین‌المللي پژوهش در علوم و تکنولوژی، کوالالامپور، مالزی. تبلور فرهنگ اسلامي در شهرهای سنتي. (1394).  سومین کنگره بین‌المللي عمران، معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران. تطبیق نقش آتش در روایات سیاوش، سیتا و ابراهیم (در ادبیات ایراني، هندی و اسلامي). (1394). کنفرانس بین‌المللي یافته‌های نوین پژوهشي در  علوم، مهندسي و فناوری، با محوریت پژوهش‌های نیاز محور، مشهد، ایران. تحلیل نگاره حضرت ابراهیم در نسخه زبده التواریخ. (1394). کنفرانس بین‌المللي علوم و مهندسي، دبي، امارات. تحلیل شمایلهای آتش در نگارگری ایراني-اسلامي. (1394).  کنفرانس بین‌المللي معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق‌های  آینده، نگاه به گذشته، تهران، ایران.

 

مشترک با طالعی سبزواری، بنفشه (مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد تصویرسازی)

بررسی مولفه های پست مدرن در آثار هنرمند معاصر تاداشی کاواماتا. (1400). چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران.

 

مشترک با پیشگاهی، مرضیه (مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد تصویرسازی)

مطالعه چالش‌های آموزش مجازی دروس عملی گرافیک دانشگاهی در دوران کرونا و  ارائه راهکارها با رویکرد آینده پژوهی. (1400). کتاب همایش آینده‌پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار، دانشگاه سوره، تهران، ایران، 221-240. مطالعه مولفه های شخصیت پردازی در کتابهای تصویری ایرانی گروه سنی ب بر اساس دیدگاه ماریا نیکولایوا. (1400). سومین همایش کتابهای تصویری ، روایتگری تصویری،

 

(مشترک با مسگری، نعیمه)

کتابهای تصویری و ساخت ذهنیت کودک نسبت به کودکان با نیازهای ویژه. (1401).  اولین همایش ملی روان‌شناسی خانواده و کودک، انجمن علمی کودکان استثنایی، کرمانشاه، ایران.

 

مشترک با قویدل، کسری (مستخرج از پایان‌نامه ارشد گرافیک)

بررسی مولفه‌های پست مدرن در آثار ژان میشل باسکیت. (1401). هشتمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد هنر جدید، انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران، تهران، ایران.

 • تجلی آیین ور در نگاره سیتا در آتش (حماسه رامایانا) ، ارائه شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی مالزی،1394، کد مقاله: BCJ-02362-AB  ارائه پوستری
 • تبلور فرهنگ اسلامی در شهرهای سنتی، ارائه شده در سومین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و شهرسازی، کد مقاله: CDG002441-AB
 • تطبیق نقش آتش در روایات سیاوش، سیتا و ابراهیم (در ادبیات ایرانی، هندی و اسلامی)، ارائه شده در کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری، 1394، کد مقاله: ICMS2016-00940139
 • تحلیل نگاره حضرت ابراهیم در نسخه زبده التواریخ، ارائه شده در کنفرانس بین‌المللی علوم و مهندسی دبی-امارات، 1394، کد مقاله: BBE-00876-AB  
 • تحلیل شمایل‌های آتش در نگارگری ایرانی-اسلامی، ارائه شده در کنفرانس بین‌المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق‌های آینده، نگاه به گذشته، آبان 1394 کد مقاله:  SS15-05250260

 -      تاریخ تصویرسازی علمي در دست چاپ  

 •   عضو کارگروه تعیین و تغییر نشان موسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی (24/5/1402) 14021403
 •   عضو گروه هنر شرق پژوهشکده هنر 1402
 •   عضو هیئت علمی همایش ملی آینده پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار، 1402
 • عضو شورای اجرایي همایش ملي آینده پژوهي، آموزش عالي و توسعه پایدار، 1400 
 • عضو کارگروه تخصصي سامانه‌های آموزش در شورای فناوری و ارتباطات (فاوا)، دانشگاه سوره، 1399تا کنون
 • عضو کمیته علمي و دبیر هنری و مسئول تبلیغات و اطلاع‌رساني همایش ملي آینده پژوهي دانشگاه سوره ،1400 
 • عضو هیئت انتخاب آثار جشنواره استاني نور محمد (ص)، اسفند 1399
 • عضو شورای سیاستگذاری جشنواره استاني نور محمد(ص)، دانشگاه سوره، اسفند 1399 
 • عضو شورای تخصصي گروه پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه سوره، 1399 
 • رئیس شورای تخصصي ارتباط تصویری و تصویرسازی دانشکده هنر دانشگاه سوره، 1398-1401
 • عضو شورای تخصصي گروه نقاشي دانشکده هنر دانشگاه سوره ، 1397 -1400 
 • عضو شورای تخصصي گروه ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه سوره از سال 97 تا کنون
 • عضو هیئت داوران نشریه کیمیای هنر از سال 98 تا کنون 
 • عضو هیئت داوران نشریه پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان از سال 97 تا کنون
 • عضو هیئت داوران نشریه مطالعات تطبیقي هنر دانشگاه هنر اصفهان از سال 97 تا کنون
 • عضو هیئت داوران نشریه رهپویه هنر- هنرهای تجسمی دانشگاه سوره از سال 95 تا کنون
 • عضو هیئت داوان نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی دانشگاه تهران از سال 99تا کنون
 • عضو هیئت داوران نشریه نامه هنر دانشگاه هنر، از سال 1400 تا کنون 
 • تدوین سرفصل آموزشي کارداني به کارشناسي گرافیك، دانشگاه سوره اردیبهشت 98 
 • تدوین سرفصل آموزشي کارداني به کارشناسي تصویرسازی، دانشگاه سوره تیر 99 
 • تحلیل عناصر روایت‌پردازانه در منسوجات اصفهان در دوران صفوی و قاجار، دانشجو: هانیه نقشینه، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: شهریور 96، (راهنمای عملی)
 • تحلیل محتوای عناصر بصری نگارگری ایرانی در پوسترهای معاصر ایران دهه 7090، دانشجو: معصومه کرم‌یافتی، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: شهریور 96، (راهنمای عملی)
 • مطالعه ویژگی‌های نقوش طبیعی در منسوجات دوره‌‌ی صفوی، دانشجو: زهره السادات میرغضنفر، تصویرسازی، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: شهریور 97
 • مطالعۀ ویژگی‌های تصویرگری نقوش انسانی در گنجینه کاشی مجموعه کاخ گلستان و موزهخانه مقدم، دانشجو: نویده خیری، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: شهریور 97
 • مطالعه تطبیقی گرافیک پوسترهای سینمایی ژانر درام در ایران و امریکا (13861396)، دانشجو: سید مهدی سیدپور آهندانی، تاریخ دفاع: اسفند 97
 • ویژگیهای بصری تصویرنگاری رزم و پیکار در کتابهای کودک و نوجوان ایران، مبتنی بر نگارگری ایرانی (کتابهای کانون پرورش فکری 1340تا1396)، دانشجو: پروین حیدری زاده، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: اسفند 97
 • تحلیل شمایل‌شناختی آثار جمشید حقیقت شناس و بهنام کامرانی بر اساس نظریه پانفسکی، دانشجو: بهرام هوتن، کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: شهریور 99
 • سیر تحول آیینه‌کاری و مطالعه تأثیرات آن درگرافیک‌محیطی شهر تهران و مشهد در دهه۸۰ و ۹۰، دانشجو: وجیهه دانا سیدآبادی، کارشناسی ارشد گرافیک، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: شهریور 99
 • بررسی ۲۰ تصویر از پنج هنرمند معاصر با موضوع کتاب موجودات خیالی خورخه لوییس بورخس، دانشجو: مژده بروجردی، کارشناسی ارشد تصویرسازی، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: شهریور 99
 • گرایشهای هایپررئالیستی در نقاشی معاصر ایران، دانشجو زهرا کریمی، کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: شهریور 99
 • مطالعه کاربرد و جایگاه الیاف در هنر محیطی هنرمندان معاصر، دانشجو: عظیمه دزاشیبی، کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: شهریور 99
 • بررسی چگونگی مفهوم گذر زمان در آثار نیکلاس نیکسون و آن کاوارا، دانشجو: لیلا آزاد، کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: شهریور 99
 • بررسي ويژگي فرم هاي حيواني و گياهي در كوبه هاي عصر قاجار تهران، دانشجو: فاطمه بیات غیاثی، ارشد گرافیک، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: بهمن99
 • ده عدد طراحي نشانه براساس نقش كوبه ، دانشجو: فاطمه بیات غیاثی، ارشد گرافیک، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: بهمن99 (راهنمای علمی)
 • تحليل ساختار تصويري عجايب نگاري هاي نسخه ي هزار و يك شب صنيع الملك، دانشجو: نسیم حسینی، ارشد تصویرسازی، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: بهمن 99
 • مطالعه طراحی هویت بصری در کسب و کارهای پلتفرمی از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰، دانشجو: عباس برنگی، ارشد گرافیک، دانشگاه یوره، تاریخ دفاع: شهریور 1400
 • بررسی امکانات فرم دندانه بر اساس ساختار و قواعد خط نسخ فارسی جهت بکارگیری در طراحی قلم تغییرپذیر (وریبل فونت)، دانشجو: محسن عامل، ارشد گرافیک، تاریخ دفاع شهریور 1400
 • مطالعه مؤلفه شخصيت پردازي دركتاب هاي تصويري ايراني گروه سني ب در دهه90 بر اساس ديدگاه ماريا نيكولايوا، دانشجو: بنفشه طالعی سبزوار، ارشد تصویرسازی، تاریخ دفاع شهریور 1400
 • تحلیل استعاره مفهومی جنسیت در دیوارنگاره های عصر صفوی براساس آرای لیکاف و جانسون ( مطالعه موردی کاخ چهلستون)، دانشجو: محمد نیکوئیان، ارشد تصویرسازی، تاریخ دفاع شهریور 1400
 • مطالعه نسبت میان ارزش هنری و اقتصادی در آثار جف کونز، بر بنیان نظریه ی زیبایی شناسی آدورنو، دانشجو: مهسا سرخیل، ارشد پژوهش هنر، تاریخ دفاع: شهریور 1400
 • روایت تصویری زندگی حاج محمد هراتی با استفاده از روشهای اثرگذار بر پارچه، دانشجو: شیرین هراتی، ارشد صنایع دستی، دانشگاه سوره، تاریخ دفاع: شهریور 1400 (راهنمای عملی)
 • مطالعه مضامين هنر اسلامي در پوسترهاي دفاع مقدس در دهه هفتاد، دانشجو سرور عقبایی، ارشد هنر اسلامی، تاریخ دفاع: بهمن 1400 (مشاور)
 • تحلیل طراحی شخصیت برند در وبسایت 4 برند لوازم آرایشیبهداشتی ایرانی بر اساس الگوی جنیفر آکر، دانشجو: فاطمه الماسی، ارشد گرافیک، بهمن 1400
 • مطالعه ویژگی‌ها و قابلیت‌های تصویرسازی در کتاب‌های پارچه‌ای آموزشی مونته‌سوری برای کودکان، دانشجو: نیکناز نیکنژاد، ارشد تصویرسازی، بهمن 1400
 • مطالعه ویژگی‌های تصویری کتب بچه‌خوانی عصر قاجار از دیدگاه کلود لوی‌استروس، دانشجو: گیتی جلالوندی، ارشد پژوهش هنر، بهمن 1400
 • تحليل اگزيستانسياليستي نقاشي‌هاي اكسپرسيونيسم آلمان دهه20 بر اساس آراء كارل ياسپرس، دانشجو: مصطفی قربانی، ارشد نقاشی، بهمن 1400
 • تحلیل تصاویر زنان در پوسترهای هنرمندان معاصر ژاپن از دیدگاه کرولین کورسمایر، دانشجو: حانیه پذیرفته، ارشد گرافیک، شهریور 1401
 • خوانش نگاره هاي دوزخ اثر جواني دي پائولو با رويكرد بيش متنيت ژرار ژنت، دانشجو: فاطمه تهماسبی، ارشد تصویرسازی، شهریور 1401 (نظری و عملی)
 • طراحی بسته‌بندی در صنعت رستوران‌ها و فست‌فودهای داخلی با رویکرد طراحی پایدار، دانشجو: شیما دهقان، ارشد گرافیک، شهریور 1401
 • مطالعه بازنمایی شخصیت هایی با تفاوت های فردی در کتاب های داستانی کودک گروه سنی ب در دهه ۹۰ در ایران، دانشجو: مرضیه پیشگاهی، ارشد تصویرسازی، شهریور 1401 (نظری و عملی)
 • مطالعه قابلیت های فتومونتاژ در فضاسازی تخیلی آثار مگی تیلور با رویکرد جابه جا سازی فروید، دانشجو: احد یثربی، ارشد تصویرسازی، شهریور 1401
 • تحلیل مولفه های خلاقیت در طراحی گرافیک رابط کاربری اپلیکیشن های تخصصی گرافیک، دانشجو: سعیده شیخلر، ارشد گرافیک، شهریور 1401
 • کارکرد تصویرسازی فلت در طراحی رابط کاربری وب‌سایت، دانشجو: ریحانه نیکنامی، ارشد تصویرسازی، شهریور 1401
 • کاربرد استعاره های بصری در بیلبوردهای تبلیغات تجاری براساس دیدگاه جورج لیکاف، دانشجو: سیما قاضی، ارشد گرافیک، شهریور 1401
 • تحلیل فرمالیستی طبیعت بیجان در آثار نقاشان معاصر ایران بر اساس دیدگاه کلایوبل، دانشجو: ندا نیکومنش، ارشد نقاشی، شهریور 1401
 • بررسي قابليت هاي گرافيكي نقوش سفالينه هاي نيشابور جهت طراحي آرم و نشانه، دانشجو: فاطمه محبان، ارشد صنایع دستی، شهریور 1401، (راهنمای عملی)
 • تحلیل نقش تصویرسازی در مجموعه بازی های مهارتی تقویتی بر اساس نظریه رشدشناختی ژان پیاژه، دانشجو: مه‌تا اسفندیاری، ارشد تصویرسازی، بهمن 1401 (نظری و عملی)
 • تعامل هنر سایبرنتیک و ایده آرمانگرایی در هنر معاصر با مطالعه آثار لی‌بول و اورلان، دانشجو: مریم ده بزرگی، ارشد نقاشی، بهمن 1401(نظری و عملی)
 •   دبیر علمی دومین همایش ملی آینده پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار، دانشگاه سوره، آذر 1402
 •   دبیر علمی و سخنران نشست هفته هنر انقلاب اسلامی با نام شهید آوینی، فروردین 1402، فعالیت فوق برنامه پژوهشی با لوح تقدیر، دانشگاه سوره
 •   مدیر تحصیلات تکمیلی آموزش دانشگاه سوره، 1402
 •   مدیر گروه گرافیک و تصویرسازی دانشگاه سوره، 13981401.
 •   مدیر نشریه رهپویه حکمت هنر، سال 1401
 •   مدیر مجله رهپویه فلسفه و حکمت هنر اسلامی، سال 1400
 •   برگزاری نمایشگاه «همین دست افشانی حروف» در گالری عالی حوزه هنری، 16تا 24آذر 1400
 • دبیر هنری همایش ملي آینده پژوهي، آموزش عالي و توسعه پایدار، 1400 
 • دبیر هنری جشنواره استاني نور محمد (ص)، 1399 
 • مدیر گروه ارتباط تصویری و تصویرسازی، دانشکده هنر  دانشگاه سوره، 1398-1401.
 • دبیر هنری رویداد فرهنگي «یادمان سردار و 176 کبوتر مهاجر»، دانشگاه هنر سوره، 1398 
 • دبیر بخش هنری شبکه اجتماعي تبیان (اولین و بزرگترین سایت رسمي جمهوری اسلامي،  1390-1396.
 • داور دومین همایش ملی آینده‌پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار، 1400
 • داور اولین همایش ملی آینده‌پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار، 1400
 • داور بخش گرافیك و تصویرسازی جشنواره استاني نور محمد (ص)، 1399 
 • داور رویداد فرهنگي «یادمان سردار و 176 کبوتر مهاجر» دانشگاه هنر سوره، 1398 
 • داور جشنواره ملي حرکت، 1398
 • نفرِ برگزیده دومین همایش تجسمي کارگاهي مهر، اصفهان، 1386
 • دوسالانه نقاشان ایران، فرهنگستان هنر، 1386  
 • سومین جشنواره هنر جوان، موزه معاصر، 1385  
 • دوسالانه نقاشان دانشگاه هنر، 1385  
 • نمایشگاه انفرادی، گالری هفت ثمر، 1383  
 • نمایشگاه گروهي، گالری برگ، 1382 
 • نمایشگاه گروهي، گالری برگ1381،  
 • نمایشگاه گروهي، گالری برگ1380، 
 • نمایشگاه گروهي، گالری سبز، 1376