ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 99

1399/10/20   22:00

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سوره، زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 99 را اعلام کرد.

ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 99

 

 


ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی کارشناسی ارشد معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سوره