«تئاتر و جامعه و تئاتر» در دوشنبه های نقد کتاب سوره

1399/11/02   08:00

پانزدهمین جلسه نقد کتاب سوره توسط معاونت پژوهشی با همکاری دانشکده هنر دانشگاه سوره دوشنبه 6 بهمن ماه به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

«تئاتر و جامعه و تئاتر» در دوشنبه های نقد کتاب سوره

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، به همت معاونت پژوهشی دانشگاه و با همکاری دانشکده هنر سوره، پانزدهمین جلسه نقد کتاب، روز دوشنبه 6 بهمن‌ماه 99 به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

در این برنامه، کتاب « تئاتر و جامعه و تئاتر » با تألیف رضا کوچک زاده، با حضور فرهاد مهندس پور در جایگاه سخنران و میزبانی رامتین شهبازی از ساعت 18:00 تا 20:00 به بوته نقد گذاشته خواهد شد.

در توضیح این کتاب آمده است: «ارتباط متقابل جامعه و تئاتر چگونه است؟ هستی اجتماعی تئاتر و «اجرای» امر اجتماعی را چگونه باید تبیین کرد؟ این برهم کنش تاریخی چگونه در مقاطع و ساحت های گوناگون تعینی فرمی و گفتمانی می یابد؟ مقالات و گفتگوهای گردآمده در این کتاب می کوشند پرسش هایی از این دست را بر بسترهای زمانی - مکانی متفاوت پاسخ دهند. نیت، از یک سو، گشودن چشم اندازی است تحلیلی که از خاستگاه های اجتماعی نمایش در دنیای قدیم تا به خیابان بردن صحنه در شهر جدید را در برگیرد. و از سوی دیگر، با محوریت قرار دادن «مسألۀ ایران» بازنمایی مسیری است که تئاتر از شبیه خوانی و تعزیه تا کارگاه نمایش طی کرده است؛ مسیری که از انقلاب مشروطه، از پروژه های مدرنیزاسیون و... می گذرد و در نهایت به امروز می رسد.»

دانشگاه  سوره با هدف آشنا سازی دانشجویان و علاقه‌مندان به آثار علمی در حوزه هنر و در راستای رسالات آموزشی و پژوهشی خود این سلسله برنامه را تدارک دیده است. به همین منظور عموم علاقه‌‌مندان به صورت آزاد می توانند روز دوشنبه 6 بهمن ماه ساعت 18 با مراجعه به آدرس https://sibad.soore.ac.ir/Classrooms/ShowWebinar/bookreview  وارد برنامه شوند.


دوشنبه های نقد کتاب پانزدهمین نشست کتاب تئاتر و جامعه و تئاتر معاونت پژوهشی دانشکده هنر دانشگاه سوره