توسعه پایدار در گذر از مجرای فرهنگی میسر است

1400/04/26   13:00

دانشگاه‌ها قادرند در توسعه سطوح مهارتی، نقش پژوهشی و اشتغال‌زایی ایفا کنند. از سوی دیگر با گسترش دانشگاه‌ها، نیروی انسانی مورد نیاز جامعه در حال تربیت شدن است و زیرساخت فکری و فرهنگی نیز فراهم شده است.

توسعه پایدار در گذر از مجرای فرهنگی میسر است

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، به نقل از دبیرخانه همایش آینده پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار_ در سال‌های اخیر، آموزش عالی با تخصصی شدن و تربیت نخبگان در رشته‌های متعدد، در شاخه‌های مختلف دانش بشری همراه بوده است. دانشگاه‌ها قادرند در توسعه سطوح مهارتی، نقش پژوهشی و اشتغال‌زایی ایفا کنند. از سوی دیگر با گسترش دانشگاه‌ها، نیروی انسانی مورد نیاز جامعه در حال تربیت شدن است و زیرساخت فکری و فرهنگی نیز فراهم شده است.

در همین راستا با خانم دکتر زکیه‌السادات طباطبایی معاون پژوهشی دانشگاه سوره، در ارتباط با این‌که توسعه پایدار تا چه میزان می‌تواند تضمین کننده آموزش با کیفیت و همچنین بازیابی هویت‌های فرهنگی باشد، به گفت‌و‌گو پرداختیم.

وی در ابتدا، سخنان خود را با این عنوان آغاز کرد که توسعه پایدار می‌تواند تضمین کننده آموزش عالی باشد. قرارگیری توسعه پایدار در زمره اهداف و رویکردهای آموزش عالی، می‌تواند تا حد بسیار زیادی متضمن ارتقاء کیفیت آموزش باشد. مدیریت و تعیین چشم‌انداز دانشگاه مبتنی بر توسعه پایدار با تعریف محورهایی همچون تأکید و تمرکز بر آموزش تحولی، تعاملی و یادگیرنده و مبتنی بر تفکر انتقادی به جاي آموزش انتقالی، رویکرد میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای، جهت‌گیري آموزش و پژوهش به سمت فرهنگ‌سازی، حل مسائل روز جامعه و توانمندسازي دانشجویان براي ایجاد تعامل با پیچیدگی‌هاي مسائل واقعی و نا‌اطمینانی‌هاي مرتبط با آینده می‌تواند کیفیت آموزش عالی را ارتقا بدهد و به آن جهت ببخشد.

 

فرهنگ می‌تواند تعریف کننده افق‌های توسعه باشد

دکتر طباطبایی در مورد مدیریت فرهنگی در توسعه پایدار خاطرنشان کرد: رابطه فرهنگ و توسعه پایدار یک رابطه دوسویه است. از یک سو تحقق توسعه پایدار مبتنی بر همراهی اراده‌، نحوه تفکر و درک‌ مردم و رفتار آن‌هاست، و مدیریت فرهنگ که مبتنی بر همه‌ی این‌هاست. در راستای هماهنگی با اهداف توسعه پایدار و ایجاد رابطه معنادار و حل تعارضات محیط‌ و روش‌های زندگی جدید و افق‌های نوین در پیشرفت و توسعه با ارزش‌ها و باورهای فرهنگی، می‌تواند در راستای تحقق توسعه پایدار مؤثر باشد؛ از سوی دیگر فرهنگ در نگاه کلان می‌تواند خود، تعریف‌کننده‌ی افق‌های توسعه بوده و به آن جهت ببخشد.

 

دانشگاه‌ها از مهمترین کانون‌های انتقال ارزش‌های فرهنگی‌اند

معاون پژوهشی دانشگاه سوره در بخش آخر صحبت‌های خود به اهمیت بازیابی هویت‌های فرهنگی در بخش آموزشی پرداخت و یادآور شد: توسعه پایدار در گذر از مجرای فرهنگ بومی میسر می‌شود و بر خلاف نظریه‌های گذشته، فرهنگ‌های محلی مانع توسعه نیستند و نیروی محرک‌ آن به شمار می‌روند. دانشگاه‌ها علاوه بر این که کانون تولید و انتقال دانش و اطلاعات علمی هستند، خود مهم‌ترین کانون‌های فرهنگ‌سازی و انتقال ارزش‌های فرهنگی و هویت‌اند. توجه به این نکته می‌تواند چشم انداز آموزشی دانشگاه‌ها را در راستای ارتقای آگاهی‌بخشی نسبت به پیشینه‌ی فرهنگی و ذخایر علمی و ارزشی و اسطوره‌های ملی و دینی جهت ببخشد تا بتواند با خودکم بینی و از خودبیگانگی در مواجهه با فرهنگ‌های بیرونی مقابله کند و مقدمات تعریف محورهای توسعه پایدار متناسب با جامعه و فرهنگ را فراهم آورد.

 

همایش ملی آینده پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار تا ۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ آماده دریافت خلاصه و یا چکیده مقالات پژوهشگران و استادان محترم است.

این همایش در هفته پژوهش سال ۱۴۰۰، به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر، به سایت همایش به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

https://conf.soore.ac.ir/fhd2021

 


مصاحبه همایش آینده پژوهی؛ آموزش عالی و توسعه پایدار هفته پژوهش سال 1400 معاونت پژوهشی روابط عمومی دانشگاه سوره