جوایز جشنواره‌ی ملی هنرهای دیجیتال در دست دانش‌آموختگان دانشکده‌ی هنر دانشگاه سوره

1400/05/10   17:00

بهترین آثار سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال در بخش‌های مختلف، برگزیده و معرفی شدند.

جوایز جشنواره‌ی ملی هنرهای دیجیتال در دست دانش‌آموختگان دانشکده‌ی هنر دانشگاه سوره

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، امروز، دهم مردادماه، در آیین اختتامیه سومین جشنواره‌ی ملی هنرهای دیجیتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هر سه جایزه‌ی بخش انیمیشن و هر دو جایزه‌ی بخش ویژه، به دانش‌آموختگان گروه آموزشی کارشناسی‌ارشد انیمیشن و همچنین یکی از جایزه‌های بخش جلوه‌های ویژه نیز به دانشجویان دانشکده‌ی هنر دانشگاه سوره رسید.
جوایز یادشده به شرح زیر است:


بخش ویژه (اجتماعی)
اثر شایسته‌ی تقدیر: جایزه نقدی و لوح تقدیر: ملیحه غلام‌زاده برای انیمیشن کلاف
اثر برگزیده: جایزه نقدی و لوح تقدیر و تندیس جشنواره: هژبر اسعدی برای انیمیشن روتیشن (خولانهوه)

بخش انیمیشن:
دیپلم افتخار (اثر سوم): لوح تقدیر: هژبر اسعدی برای انیمیشن روتیشن
اثر شایسته‌ی تقدیر: جایزه نقدی و لوح تقدیر: مهردخت خرمی‌پور برای انیمیشن مسافر
اثر برگزیده: جایزه نقدی و لوح تقدیر و تندیس جشنواره: زهرا ملایری برای انیمیشن کاکایی

بخش فیلم‌های واجد جلوه‌های بصری:
اثر شایسته‌ی تقدیر: جایزه نقدی و لوح تقدیر: پارسا بزرگانی برای اثر زوزه


آیین اختتامیه سومین جشنواره‌ی ملی هنرهای دیجیتال دانش آموختگان گروه آموزشی انیمیشن کارشناسی ارشد دانشکده هنر دانشگاه سوره