نشست مجازی با دبیران کانون و انجمن فیلم و سینما دانشگاه سوره در روز ملی سینما

1400/06/23   15:45

به مناسبت روز ملی سینما معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره، روز یک‌شنبه مورخ 21 شهریورماه 1400 با دبیران کانون و انجمن فیلم و سینمای این دانشگاه نشست مجازی برگزار کرد.

نشست مجازی با دبیران کانون و انجمن فیلم و سینما دانشگاه سوره در روز ملی سینما

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره_ به مناسبت روز ملی سینما، نشست مجازی به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی، با حضور دبیران کانون و انجمن فیلم و سینما، روز یک‌شنبه مورخ 21 شهریورماه 1400 ساعت 11 الی 12 در دانشگاه سوره برگزار شد.

در ابتدای جلسه، محمدحسین یاوری دبیر کانون فیلم و سینما گزارشی کوتاه درباره فعالیت‌های کانون، نظیر ورک‌شاپ‌ها، جشنواره سایه و انتشار نشریه ناسور ارائه داد. وی همچنین تقاضایی مبنی بر تبلیغات بیشتر جشنواره جهت افزایش انگیزه دانشجویان از سوی دانشگاه و اطلاع آنان برای شرکت در این جشنواره را نیز مطرح نمود.

در ادامه، محمد شهبازی‌نیک، سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره، درباره مسائل مطرح شده خاطرنشان کرد: باید یک ویژه‌نامه گزارشی مدون از اقدامات اجرایی جشنواره با همت دانشجویان تهیه شود تا سایر دانشجویان در جریان پشت‌صحنه‌های برگزاری جشنواره قرار گیرند و در نتیجه مشارکت بیشتری در امور جشنواره صورت پذیرد. وی افزود: هزینه تهیه و چاپ ویژه نامه نیز از سوی دانشگاه مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

سپس، محمدحسین یاوری به ارائه پیشنهادات جدید برای ایجاد تغییر در روند برگزاری نشریه پرداخت و محمد شهبازی‌نیک در این باره تصریح کرد: لازم است پیشنهاد تغییرات به صورت مکتوب ارائه شود تا در شورای سیاست‌گذاری جشنواره مورد بررسی قرار گیرد.

لازم به ذکر است که درخواست تشکیل شورای ناظر بر نشریات و خانه نشریات نیز برای صدور مجوز نشریه ناسور توسط دانشجویان مطرح گردید.

در انتها، مصوبات این جلسه به شرح زیر است:

  • هماهنگی با روابط عمومی دانشگاه برای تهیه گزارش خبری و تصویری از معاونت دانشجویی و فرهنگی، دانشجویان و عوامل اجرایی جشنواره سایه؛
  • تهیه و تدوین گزارش مدون مکتوب به صورت ویژه‌نامه امور اجرایی و پشت‌صحنه جشنواره سایه؛
  • ارائه پیشنهاد تغییرات در برگزاری جشنواره به صورت مکتوب، جهت تصمیم‌گیری در شورای سیاست‌گذاری جشنواره؛
  • درخواست تشکیل شورای ناظر بر نشریات جهت دریافت مجوز برای نشریه ناسور.

 


نشست مجازی دبیران کانون و انجمن فیلم و سینما روز ملی سینما معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره