پیش نشست تخصصی «روزنامه‌نگاری توسعه و توسعهِ علمی» در دانشگاه سوره برگزار شد

1400/08/08   19:15

چهارمین پیش نشست تخصصی به همت دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، تحت عنوان «رورنامه نگاری توسعه و توسعهِ علمی»، روز شنبه ۸ آبان از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵ به صورت مجازی در سامانه سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.

پیش نشست تخصصی «روزنامه‌نگاری توسعه و توسعهِ علمی» در دانشگاه سوره برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، به نقل از دبیرخانه همایش ملی آینده پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار، چهارمین پیش‌نشست تخصصی به همت دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، تحت عنوان  «رورنامه نگاری توسعه و توسعهِ علمی»، روز شنبه ۸ آبان از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵ به صورت مجازی در سامانه سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.

 دکتر عباس اسدی در جایگاه سخنران، و دکتر امیدعلی مسعودی رییس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره به عنوان میزبان و دبیر نشست در این جلسه حضور داشتند.

در ابتدا، دکتر امید علی مسعودی ضمن عرض خوش‌آمد گویی، توجه به بحث روزنامه نگاری توسعه را متعلق به اوایل دهه هفتاد دانست که بخشی با همین نام در تهران با حضور زنده یاد دکتر معتمد نژاد تشکیل داده شد؛ ایشان روزنامه نگاری را به دو بخش فرآیند‌مدار و رویداد‌مدار تقسیم کردند و آن را رویدادی جذاب و پر تنش برای روزنامه نگاران و همچنین مردم دانستند.

در ادامه دکترعباس اسدی در باب روزنامه نگاری توسعه و توسعه پایدار و در صدیق صحبت‌های دکتر مسعودی، این چنین ادامه دادند:

روزنامه نگاری توسعه در دو بخش فرآیند و رویداد مدار تلقی می‌شود، که درباره مبحث توسعه پایدار تقریبا در سال ۲۰۱۵ توسط سازمان ملل صحبت‌هایی انجام گرفت. ۱۷ آرمان اصلی بیان شد که تا سال ۲۰۲۰ به مرحله عمل برسد؛ ولی هنوز هم به آن نزدیک نشده اند. تعریف توسعه توسط سازمان ملل به این شرح است که توسعه نیازهای نسل امروز را برآورده می‌کند بدون آن که نیازهای آینده آنان را به مخاطره بیندازد؛ ولیکن تمرکز اصلی  بر روی توسعه علمی قرار دارد.

امروزه با چهار نسل از جامعه دانشگاهی مواجه هستیم

اسدی در خصوص شاخص‌های بین المللی نظام آموزشی و توسعه علم این چنین گفت:

در ابتدا نسل اول دانشگاه حاکم بود، بعد از آن نسل دوم و از سال۲۰۰۰ نسل سوم ظهور کرد که درآینده نه چندان دور وارد نسل چهار خواهیم شد. امروزه با چهار نسل از جامعه دانشگاهی مواجه هستیم؛ شاخص‌های موثر دانشگاهی زیاد و قابل توجه است اما موارد اساسی آن به شرح ذیل است:

نسبت دانشجویان بین‌المللی، نسبت رشته ارائه شده با زبان بین‌المللی، دوره مشترک با مؤسسه‌های بین‌المللی، نسبت رساله‌های ثبت شده به رساله‌های بین‌المللی، تعداد همایش‌های مشترک، درصد اعضای هیأت علمی درخارج ازکشور و.... درزمان کنونی دانشگاه‌ها وارد نسل  سوم وچهارم شده‌اند ولی درکشور ما هنوز مواردی مبنی بر حضور بین نسل اول و دوم است و توازن پیشرفت با جهان را نداشته‌ایم. باید توجه کرد که در توسعه علمی برنامه‌ریزی برای پرش در اولویت است و سکونت در نسل‌های ابتدایی تأسف برانگیز است. ورود به نسل سوم و چهارم مواجه با ارزش، جهت گیری، زبان آموزی، نهاد دانشجویی و غیره است که دراین میان اصحاب رسانه و روزنامه نگاران می‌توانند کمک‌کننده باشند.

وی در خصوص اثرات مثبت روزنامه نگاری توسعه افزود: این امر باعث جذب دانشجویان خارجی می‌شود و همچنین خنثی کننده فضاسازی منفی رسانه‌های خارجی در جهت کشور ما خواهد شد. در این صورت مباحث مفید به زبان‌های بین‌الملل منتشر و به سمت و سوی جهانی سوق پیدا می‌کند. ارتباط و تبادل نظر شکل خواهد گرفت و پذیرفتگی ما در جهان حتمی خواهد بود. روزنامه نگاری توسعه باید در خدمت آحاد جامعه قرار گیرد و ثمرات علمی آگاه سازی شود تا به نوآوری برسیم، و زمینه سازی و تمهیدات لازم فراهم گردد تا مردم تشویق شوند تا درعرصه‌های مختلف با موضوع‌های گوناگون حضور موثر پیدا کنند. این مسیر منجر به تعامل علم و توسعه می‌شود؛ همچنین کیفیت علمی همه جانبه فراهم خواهد شد.

در این راستا دکتر مسعودی ضمن تأیید گفته‌ها بیان کرد:

بدنه اجرایی امری مهم و قابل تأمل است، متأسفانه در کشور ما توجه چندانی به آن نمی‌شود. اگر آگاه سازی شود تکامل و جلوگیری از فجایع، امری حتمی است.

همچنین نظارت باید قانونی و تعاملی باشد، نه به معنای عدم دسترسی کامل که امروزه نظارت به این معنا شکل گرفته است؛ بحث نیروی انسانی از دیرباز مهم بوده و خواهد بود. امروزه ما مصرف کننده هستیم تا تولید کننده موثر، اگر دانشگاه تولید و مسئولین اجرا کنند، دراین بین دانشی شکل خواهد گرفت که ورود به نسل چهارم حتمی خواهد شد.

در آخر جلسه دکتر اسدی اذعان کرد:

بحث سانسور نباید نه به صورت کلام و نه عملاً حضور داشته باشد، الزاماً باید آخرین یافته‌ها در زمینه علم و دیگر مسائل بدون چارچوب و مرزبندی در مراکز رسانه‌ایی مطرح شود، تا خود تصمیم بگیریم وخلاءها جبران شود؛ دراین صورت پرتو نوری جاری می‌شود که پیشتاز توسعه است.

 


چهارمین پیش نشست تخصصی «رورنامه نگاری توسعه و توسعهِ علمی» دانشکده فرهنگ و ارتباطات هفته پژوهش سال 1400 معاونت پژوهشی دانشگاه سوره