اجرای طرح مدیریت پسماند در دانشگاه سوره

1398/09/10   12:10:02

معاونت اداری مالی دانشگاه سوره اقدام به اجرای طرح مدیریت پسماند در دانشگاه سوره نمود

 اجرای طرح مدیریت پسماند در دانشگاه سوره

به گزارش  روابط عمومی دانشگاه سوره ایرج زارع معاون اداری مالی دانشگاه اجرای  مدیریت پسماند را در راستای حفظ زیست محیطی دانشگاه دانست و بیان کرد  در پی ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت سبز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای حمایت از  تولید مواد قابل استفاده از زباله ها این کار انجام شده است. 

ایشان  افزود: امیدواریم همه کادر اجرایی، دانشجویان و نیروهای خدماتی و همچنین مسئولین بوفه‎ها و آشپزخانه دانشگاه در این طرح مشارکت داشته باشند چرا که با  با حذف پسماندهای خشک از پسماند تر، آثار زیست محیطی آنها کاهش می یابد و محیط سالم تری خواهیم داشت.


انتهای پیام/


مدیریت پسماند - دانشگاه سوره