خانم زینب خاتون داعی پور

مدیر گروه مهندسی معماری و عضو هیأت علمی

کارشناسی ارشد معماری –دانشکده هنرهای زیبا – دانشگاه تهران -1366

عنوان پایان‌نامه : طراحی مجموعه مسکونی در بافت قدیمی دزفول - روشی در احیاء بافت‌های فرسوده باارزش.

اساتید راهنما : دکتر سید محسن حبیبی – مهندس مهدی چمران.

درجه  پایان‌نامه : عالی با تقدیر کتبی

1-عضو هیأت علمی دانشگاه سوره – از سال 1380

2-عضو کمیته بدوی انضباطی مرکز علمی کاربردی سوره – سال 1380

3-عضو شورای آموزشی گروه معماری سوره – از سال  1387

4- نماینده دانشکده معماری در شورای پژوهشی دانشگاه سوره - سال 1387

5- مدیر گروه مهندسی معماری دانشکده معماری سوره - سال 1389

6- سرپرست دفتر طرح و توسعه دانشگاه سوره - سال 1389 تا 1392

7- عضو کمیته ارزیابی اساتید دانشکده معماری سوره - سال 1390 تا 1398

8- عضو شورای دانشگاه سوره – از سال 1389

9- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری- از سال 1392

10- عضو شورای تخصصی گروه معماری – از سال  1392

11-عضو ثابت کمیته بررسی تخلفات پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی – از سال 1395

11-مدیر گروه کارشناسی مهندسی معماری ناپیوسته – از سال 1393

12-مدیر گروه کارشناسی مهندسی معماری پیوسته – از سال 1395

13-عضو شورای تجدیدنظر کمیته انضباطی دانشگاه سوره- از سال 1398

14- عضو شورای تجدیدنظر کمیته انضباطی دانشگاه سوره- از سال 1398

15-مدیر گروه مهندسی معماری (پیوسته-ناپیوسته –ارشد) از فرودین 1400

 1. مقاله " رابطه حضور طبیعت و افزایش حس تعلق در خانه‌های سنتی ایران" - مجله علمی پژوهشی باغ نظر- سال یازدهم–شماره 30- پاییز 1393
 2. مقاله "برج‌سازی در قرن بیستم"- مجله علمی پژوهشی صفه (دانشگاه شهید بهشتی) –شماره 40 - بهار و تابستان 1384
 3. مقاله "توسعه شهری در آسیا"- مجله هنر نامه (دانشگاه هنر)- شماره 25 - زمستان 1383
 4. مقاله "بهره‌وری از توان طبیعت در تعامل با طبیعت". مجله علمی ترویجی اثر(پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور)- شماره 58- پاییز1391
 5. مقاله "محور شاهپور اولین خیابان پهلوی اول در بابل"- مجله تخصصی معماری و فرهنگ- شماره 47– بهار1391
 6. مقاله "باستان‌گرایی یا سبک ملی"- فصلنامه رهپویه هنر(دانشگاه سوره)- شماره4 - زمستان 1386
 7. مقاله "تاًملی بر مسجد کمبیزه گنبد قاجاری"- فصلنامه رهپویه هنر(دانشگاه سوره)- شماره 10- پاییز 1388
 8. مقاله "شوادان کالبدی منحصربه‌فرد در راستای سازگاری با اقلیم"- فصلنامه رهپویه هنر(دانشگاه سوره)- شماره 14-پاییز1389
 9. مقاله "دسته‌بندی تزیینات وابسته به معماری از اوایل اسلام تا قاجار" فصلنامه رهپویه هنر(دانشگاه سوره)- شماره 36 و 37-بهار و تابستان 1395 (سیما رضایی روشن- زینب داعی پور)
 10. مقاله "بازیابی هویت کالبدی بافت تاریخی شهر شیراز با محوریت عناصر شاخص فرهنگی هنری" فصلنامه رهپویه هنر(دانشگاه سوره)- شماره 40و 41-بهار و تابستان 1396 (فاطمه زارع - زینب داعی پور)
 11. مقاله "مروری بر نوآوری، بررسی و دسته¬بندی انواع آن" چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و نوآوری- زمستان 1399 (زهرا دانشور - زینب داعی پور)
 12. شرکت در همایش ملی معماری دستکند و ارایه مقاله " بهره وری از توان طبیعت در مبارزه با طبیعت" ( به‌صورت سخنرانی)- اردیبهشت 91- کرمان.
 13. تألیف کتاب "گذر و خانه در بافت سنتی دزفول"- ناشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی - زمستان 1392

تدریس از سال 1373

 1. دروس مقطع کارشناسی:

الف- تاریخ معماری جهان - تاریخ معماری اسلامی .

 ب- طرح‌های معماری 1و2و3و4و5.

ج- راهنمایی طرح‌های نهایی

 1. دروس مقطع کارشناسی ارشد:

الف- طرح‌های معماری 1و2 در رشته‌های کارشناسی ارشدمهندسی  معماری معماری .

ب- طرح ابنیه مذهبی 1و2 کارشناسی ارشد معماری اسلامی.

ج- راهنمایی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد معماری-معماری.ارشد معماری اسلامی. ارشد معماری داخلی

 1. "تقدیرنامه کتبی" از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران برای پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد معماری- سال 1366 
 2. "استاد نمونه کشوری" و تقدیر کتبی در اولین مراسم سپاس سوره (حوزه هنری)- سال تحصیلی 1383-1382
 3. "مدرس نمونه" و تقدیر کتبی در دانشکده فنی دکتر شریعتی- سال 1383
 4. "تقدیرنامه پژوهشی" دانشگاه سوره – سال 1386
 5. "لوح تقدیر" یازدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی تربیتی رشد برای کتاب "گذر و خانه در بافت سنتی دزفول"- سال 1393
 6. "لوح و رتبه ویژه هیأت داوران" در سومین دوره جایزه کتاب معماری و شهرسازی دکتر مزینی برای کتاب "گذر و خانه در بافت سنتی دزفول"- سال 1394
 1. طراحی د ر شرکت مهندسی احیا: 1367-1376

1-1- همکاری در مطالعات و طراحی "بهسازی مجموعه امام‌زاده داوود(س)"- 1368

1-2- همکاری در مطالعات و طراحی"مجموعه فرهنگی دعبل خزائی در شوش" – 1368

1-3-شرکت انفرادی در مسابقه "طرح مجموعه مسکونی تعاونی معلمان "- نفر اول-1371

1-4- شرکت انفرادی در مسابقه "طرح مجموعه مسکونی بانک صنعت و معدن" – نفر دوم - 1372

1-5- شرکت انفرادی در مسابقه "توسعه شهرک واوان با مسکن ارزان‌قیمت"-نفر سوم- 1372

1-6- همکاری در طراحی "مدرسه علمیه امام صادق (ع) کرج"- 1373

1-7- همکاری در طراحی "مجموعه قیدار نبی(ع)"- 1375  

1-8- مدیر پروژه و همکار طرح در"باغ‌موزه شاهرود"- 1376.

 1. عضویت در هیأت مدیره شرکت مهندسی و ساختمانی محیا- 1363الی 1390
 2. مدیر پروژه و کارشناس ارشد در سازمان مشاور فنی مهندسی شهر تهران- سال 1372 الی 1373
 3. عضو پایه ارشد سازمان نظام‌مهندسی کشور