آقای خسرو خسروی جلودار

عضو هیات علمی

 

 • کارشناسی نقاشی از دانشگاه هنرهای زيبا دانشگاه تهران؛
 • کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه هنر؛
 • دارای نشان درجه‌یک هنری در رشته نقاشی

1- کارشناسی: کارگاه‌های طراحی و نقاشی؛

2- کارشناسی ارشد: واحدهای نقاشی تجربی، نقاشی موضوعی و رسانه جديد؛

3- بخش‌های نظری و عملی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد نقاشی و پایان‌نامه‌های کارشناسی نقاشی‌

 • مديريت گروه تجسمی ۱۳۷۵ الی ۱۳۷۸ ؛
 • مديريت گروه نقاشی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ ؛
 • رياست دانشکده هنر ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ ؛
 • همکاری با مراکز فرهنگی و علمی عضو گروه‌های تخصصی وزارت ارشاد اسلامی؛
 • سازمان زيباسازی شهر تهران و دانشگاه سوره.

داوری جشنواره‌های تجسمی فجر،جوانان و دوسالانه‌های ديوارنگاری

 • برگزاری چهارده نمايشگاه انفرادی؛
 • شرکت در چندين نمايشگاه گروهی داخل و خارج از کشور؛
 • برگزاری چند نمايشگاه ویدئو آرت داخل و خارج از کشور؛
 • ساخت چند اثر ماندگار ديواری در تهران و شهرستان‌های مختلف