انتصاب محمد شهبازی نیک‌کند به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره

1399/1030   20:00

از طرف محمدحسین ساعی رییس دانشگاه سوره، محمد شهبازی نیک‌کند، به‌عنوان سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره منصوب شد.

انتصاب محمد شهبازی نیک‌کند به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، ضمن تشکر و قدردانی رییس دانشگاه از مهران هوشیار سرپرست سابق معاونت دانشجویی و فرهنگی بابت خدمات ارزنده به دانشگاه، طی حکمی از طرف دکتر محمدحسین ساعی، محمد شهبازی نیک‌کند، به‌عنوان سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره منصوب شد. متن حکم ایشان به این شرح است:

 

 

 

بسمه تعالی

جناب آقاي محمد شهبازي نیک کند

سلام علیکم؛

احترامـًا، نظر به اسـتعفاي جنـاب آقـاي دکتر مهران هوشـیار ازسـمت سـرپرستی معاونت دانشـجویی و فرهنگی، پس ازسالیان طولانی فعالیت در مـدیریت هاي مختلف دانشـگاه که همگی شایسـته تقـدیر ویژه هسـتند، جنابعالی را که داراي شخصـیت و روحیه انقلابی و جهـادي و نیز سوابق طولانی فعـالیت هاي فرهنگی، تربیتی و پرورشـی هستیـد، باحفظ سـمت قبلی، به سـمت سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره منصوب می‌کنم.

مهم‌ترین وظیفه کوتـاه مـدت شـما در منصب این سـرپرستی، برگزاري منظم جلسـات شوراي فرهنگی دانشـگاه، به سـرانجام رسانـدن طرح جـامع فرهنگی اعضاي هیأت علمی دانشـگاه تا پایان سال جاري، برگزاري انتخابات دانشجویی معوق، حداکثر تاسه هفته آینده، پیگیري براي پرداخت انواع وام هاي رفاهی و انواع  حمایت های دیگر دانشـجویی، تقویت کیفیت و کمیت مشاوره دانشجویی، به سرانجام رساندن فعالیت هاي مصوب در حال اجرای فعلی و  برقراري ارتبـاط مؤثر مـابین معاونت با بخش هاي مختلف داخل دانشـگاه، به خصوص دانشـکده ها و گروه هاي آموزشـی و نیز مجموعه نهادهـاي انقلابی و فرهنگی و هنري خـارج دانشـگاه است. امیـد است در دوره جنابعـالی، شاهـد اعتلاي روزافزون دانشـگاه در فعالیت هاي فرهنگی و دانشجویی به خصوص با رویکرد همراهی با ارزش هاي علمی و انقلابی در راستاي اساسنامه دانشگاه سوره باشیم.

دوام توفیقات جنابعالی را ازخداوند منان زیرسایه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی را خواستارم.

محمدحسین ساعی


حکم انتصاب سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره