انتصاب محمدامین ابوحمزه به عنوان مشـاور رییس دانشـگاه در امور ارتباط با حوزه هنري

1399/10/30   22:00

از طرف محمدحسین ساعی رییس دانشگاه سوره، محمدامین ابوحمزه، به عنوان مشاور رییس دانشگاه در امور ارتباط با حوزه هنری و سایر نهادهای فرهنگی و هنری انقلاب اسلامی منصوب شد.

انتصاب محمدامین ابوحمزه به عنوان مشـاور رییس دانشـگاه در امور ارتباط با حوزه هنري

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، طی حکمی از طرف دکتر محمدحسین ساعی رییس دانشگاه، محمدامین ابوحمزه، به‌عنوان مشاور رییس دانشگاه در امور ارتباط با حوزه هنری و سایر نهادهای فرهنگی و هنری انقلاب اسلامی منصوب شد. متن حکم ایشان به این شرح است:

 

بسمه تعالی

 

جناب آقاي محمدامین ابوحمزه

باسلام؛

ضمن تشـکر از زحمات پیگیرانه حضـرت‌عالی در مـدت تصـدي سـرپرستی امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنـامه دانشـگاه سوره، بـا عنایت به تعهـد و تجارب ارزنـده جناب‌عالی و ضـرورت ارتباط مسـتمر و تعامل سازنـده دانشـگاه سوره با حوزه هنري به عنوان قرارگاه جریان ساز فرهنگی- هنري جبهه  انقلاب اسلامی، از تاریـخ  99/10/01 جناب‌عـالی را بـه عنـوان مشـاور رییس دانشـگاه در امور ارتباط با حوزه هنري و سایر نهادهاي فرهنگی و هنري انقلاب اسلامی منصوب می‌کنم.

امیــد اسـت بــا توکــل بـه خداونــد متعـال و در ظـل توجهـات حضــرت ولی‌عصــر ارواحنا له الفداء در هماهنگی کامل با سـرپرست محترم معاونت دانشـجویی و فرهنگی، جهت تحقق اهداف عالیه دانشگاه

موفق باشید.

 

محمدحسین ساعی


حکم انتصاب مشاور رییس دانشگاه امور ارتباط با حوزه هنری و سایر نهادهای فرهنگی و هنری انقلاب اسلامی دانشگاه سوره