نخستین مجمع عمومی سالیانه انجمن هنرهای نمایشی برگزار شد‌

1399/11/02   12:00

نخستین مجمع عمومی سالیانه انجمن هنرهای نمایشی، چهارشنبه 1 بهمن ماه 1399 با حضور دکتر رامتین شهبازی و فرزاد معافی، اعضای هیأت علمی و مدیران گروه‌های سینما و تئاتر دانشگاه سوره برگزار شد.

نخستین مجمع عمومی سالیانه انجمن هنرهای نمایشی برگزار شد‌

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره_ نخستین مجمع عمومی سالیانه انجمن هنرهای نمایشی با هدف تأسیس رسمی انجمن علمی هنرهای نمایشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد و در گام نخست آن، انتخابات صورت گرفت؛ جهت تأیید نتیجه برگزیدگان در انتخابات نیز بایستی منتظر تأیید نهایی وزارت علوم بوده و  در این نشست با توجه به حد نصاب رسیدن بیش از نیمی از اعضا رأی گیری پیوسته انجام شد.

نتایج مقدماتی آرا این جلسه به شرح زیر است:

1-رحمت امینی:  47  رأی؛

2-رامتین شهبازی: 45 رأی؛

3-مجید سرسنگی: 44 رأی؛

4-مهرداد رایانی مخصوص:42 رأی؛

5-فرزاد معافی: 29 رأی؛

6-سیمین امیریان: 27 رأی؛

7-عرفان ناظر: 25 رأی؛

در بخش کاندیدا های بازرس:

1-علی بهرامی: 26 رأی؛

2-سعید زارع: 21 رأی؛

شایان ذکر است:  این اسامی و اعضا پس از تأیید وزارت علوم به طور رسمی آغاز به کار می کنند، که طبق مصوبه وزارت علوم ، انجمن علمی هنرهای نمایشی ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل و همچنین یک بازرس اصلی و یک‌ بازرس علی البدل دارد.

دانشگاه سوره این رویداد مهم را به اعضای هیأت‌علمی خود، آقایان رامتین شهبازی و فرزاد معافی تبریک می‌گوید.


نخستین مجمع عمومی سالیانه انجمن هنرهای نمایشی وزارت علوم مدیر گروه سینما مدیر گروه تئاتر دانشکده هنر دانشگاه سوره