کرسی علمی ترویجی «نقدی بر تعریف و تکریم در باب هنر اسلامی» در دانشگاه سوره برگزار شد

1399/12/26   10:00

دومین کرسی علمی ترویجی با موضوع «نقدی بر تعریف و تکریم در باب هنر اسلامی» به همت معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، روز 25 اسفند ماه 1399 ساعت 15 الی 17 به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی علمی ترویجی «نقدی بر تعریف و تکریم در باب هنر اسلامی» در دانشگاه سوره برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، به نقل از معاونت پژوهشی دانشگاه؛ دومین کرسی علمی و ترویجی با محوریت «نقدی بر تعریف و تکریم در باب هنر اسلامی» با ارائه دکتر عبدالکریم عطارزاده استادیار گروه صنایع دستی و هنر اسلامی دانشگاه سوره و  حضور دکتر مهدی محمدی مدیر گروه صنایع دستی و هنر اسلامی دانشگاه سوره با عنوان دبیر کرسی و همچنین منتقدان جلسه، دکتر نگار کفیلی استادیار دانشگاه هنر و دکتر مهدی خانکه استادیار دانشگاه آزاد، روز دوشنبه 25 اسفندماه 1399 به صورت مجازی در سامانه سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.

در ابتدای جلسه، دکتر مهدی محمدی ضمن عرض خوش‌آمدگویی به تمامی حاضران در جلسه، جهت برگزاری این کرسی از معاونت پژوهشی دانشگاه سوره و مشارکت استادان و حاضران در جلسه تشکر و قدردانی به عمل آورد.

 سپس دکتر عبدالکریم عطارزاده، معاون آموزشی دانشگاه سوره نیز با عنوان ارائه کننده این کرسی به بیان تاریخچه و قدمت آثار هنری اسلامی پرداخت. او همچنین سیر تاریخی آثار هنری ایران و اسلام را مورد توجه قرار داد و گفت: باید توصیف و معرفی آثار هنری بر این مبنا که از جنبه مفهومی دینی و فرهنگی در آثار هنری است مطالعه شود.

عطارزاده با تاکید بر دوره روشنگری و افزایش نگرش فلسفی و حکمی در آن دوره افزود: مکتب هنر، ادبیات و سینمای رئالیسم و ایده‌آلیسم ( هنر غربی ) به مکتب فلسفی پیوند می‌خورد.

وی ضمن توجه به پیوند هنر اسلامی با فلسفه و معرفت فلسفی به ارائه سیر مراحل تعریف هنر اسلامی و جایگاه آن پرداخت و سه نگرش کلی به هنر اسلامی را که بر تعریف هنر اسلامی اثر گذار بود را مطرح کرد و نگرش تاریخی، نگرش مفهومی و نگرش تاریخی_مفهومی را به منظور تعریف و تبیین هنر اسلامی بیان کرد.

عطارزاده اظهار داشت: اشکال تعریف تاریخی این است که به کالبد و ماهیت اثر هنری پرداخته و چندان به فهم آن از دیدگاه توجهی نداشته و باعث شده نگاه‌مان به طور صرف فیزیکی و سطحی باشد.

او اضافه کرد: به نظر می‌رسد اشکال نگرش تاریخی و مفهومی این است که اغلب به تکریم پرداخته و به تعریف توجه نشده است.

وی در انتهای ارائه در رابطه با نظر خود در حوزه مطالعه هنر اسلامی و تعریف آن گفت: برخی آثار باید نقد شود اما از بین نرود. همچنین به مطالعه قرآن و سنت پیامبران و بزرگان، حوادث و اتفاقات تاریخی، آگاهی از معارف دینی و مذهبی، و اجبار هنرمند به خلق اثر و مطالعه هنر و فرهنگ جهان و تاثیر آن بر هنر ایران تاکید داشت.

در ادامه‌ی این جلسه نیز، نگار کفیلی در جایگاه ناقد به ارائه توضیحاتی در باب پیشینه هنر اسلامی و تعریف آن از زوایای دیگر پرداخت؛ وی با اشاره به عمق و اثر بخشی هنر اسلامی به سخنان خود ادامه داد.

کفیلی در نقد خود با اشاره به این که بحث مفهومی و نگاه سنت‌گرا پاسخگو نیست گفت: الزام نگاه سنت‌گرا وجود دارد اما این تمام ماجرا نیست باید شاخصی برای تشخیص بهتر خروجی این رویکردها و پارادایم فکری مشخصی وجود داشته باشد تا آشکار سازی بهتری از ماجرا صورت بگیرد.

 مهدی خانکه نیز در نقد محتوایی مقاله، پرسشی اساسی تحت عنوان چه الزامی دارد که هنر اسلامی تعریف شود؟ را مطرح کرد و گفت: هنر اسلامی را نمی‌توان محدود و نیازمند به ذات تعریف دانست چرا که مدرنیسم برای آن که بتواند شرق و هنر شرقی را بشناسد به تعریف روی آورده که این خاصیت جهان غرب است.

وی در ادامه سخنان خود به هنر مقدس اشاره داشت و تاکید کرد که ارتباطی با شیوه‌ی شریعت مدارانه بودن هنرمند ندارد و در ادبیات ما نقد صورت و فرم وجود دارد و ادبیات ما را در شناخت هنر رهنمون می‌سازد.

درانتهای جلسه نیز، دکتر مهدی محمدی در جایگاه دبیر کرسی از حضور و مشارکت استادان  و دانشجویان دانشگاه سوره سپاس و قدردانی کرد و با طرح دیدگاه خود در باب هنر اسلامی،  جمع بندی و نتیجه‌گیری مباحث بیان شده، به این جلسه خاتمه داد.

*جهت مشاهده دومین کرسی علمی ترویجی با موضوع « نقدی بر تعریف و تکریم در باب هنر اسلامی » وارد لینک زیر شوید:

https://www.aparat.com/v/CMTte

 

 

 


دومین کرسی علمی ترویجی نقدی بر تعریف و تکریم در باب هنر اسلامی دانشکده هنر معاونت پژوهشی دانشگاه سوره