رتبه نخست کنکور کارشناسی ارشد برای دانشجوی دانشگاه سوره

1400/06/10   17:00

نوید آغاز، دانشجوی گروه آموزشی سینمای دانشکده هنر دانشگاه سوره، در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰، رتبه نخست رشته‌های سینما و ادبیات نمایشی و رتبه ۵ رشته پژوهش هنر را به خود اختصاص داد.

رتبه نخست کنکور کارشناسی ارشد برای دانشجوی دانشگاه سوره

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، نوید آغاز، دانشجوی گرایش تدوین رشته سینما در دانشگاه سوره، توانست در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ رتبه نخست رشته‌های سینما و ادبیات نمایشی و رتبه ۵ رشته پژوهش هنر را به خود اختصاص دهد.
دانشگاه سوره ضمن تبریک به نوید آغاز و دیگر دانشجویان و کادر آموزشی دانشگاه، برای ایشان موفقیت‌های روز افزون آرزو دارد.


رتبه نخست کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 دانشجوی گروه آموزشی سینما دانشکده هنر دانشگاه سوره