کارگاه "چگونه خود را با شرایط کرونایی انطباق دهیم" در دانشگاه سوره برگزار می‌شود

1400/07/29   11:00

دفتر مشاوره و خدمات روانشناسی دانشگاه سوره، کارگاهی را تحت عنوان "چگونه خود را با شرایط کرونایی انطباق دهیم" ویژه دانشجویان دانشگاه سوره، به صورت مجازی برگزار می‌کند.

کارگاه "چگونه خود را با شرایط کرونایی انطباق دهیم" در دانشگاه سوره برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، دفتر مشاوره و خدمات روانشناسی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، کارگاهی را تحت عنوان "چگونه خود را با شرایط کرونایی انطباق دهیم"، ویژه دانشجویان دانشگاه سوره، به صورت مجازی برگزار می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه سیباد به آدرس زیر، با انتخاب کلاس‌های مجازی و نام کارگاه مربوطه در این کارگاه‌ها حضور یابند.

https://sibad.soore.ac.ir

قابل ذکر است که این کارگاه به صورت رایگان ارائه خواهد شد.

مدرس این کارگاه، دکتر نجف طهماسبی پور، روانپزشک و دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و رئیس دانشکده علوم انسانی است.

زمان: شنبه، ۱ آبان ماه ۱۴۰۰  از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳0

خواهشمند است پس از اتمام جلسه، پیشنهادات و نقطه نظرات خود را با شماره زیر به اشتراک گذاشته و اعلام فرمایید.

کارشناس دفتر مشاوره و خدمات روانشناسی: سرکار خانم احمدی

شماره تماس: ٠۹۳۵۴۸۹۸۹۴۳

 کارگاه "چگونه خود را با شرایط کرونایی انطباق دهیم" دفتر مشاوره و خدمات روانشناسی مدیر امور دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره