فراخوان سیزدهمین دوره‌ی جشنواره ملی دانشجویی فیلم کوتاه ‌‌‌‌‌‌‌‌سایه منتشر شد

1400/09/06   11:30

سیزدهمین دوره‌ی جشنواره‌ی دانشجویی فیلم کوتاه سایه به همت انجمن علمی سینما و کانون فیلم با همکاری معاونت دانشجویی-فرهنگی و گروه سینمای دانشکده‌ی هنر ‌دانشگاه سوره، از اسفند ماه ۱۴٠٠ الی اردیبهشت ۱۴٠۱ به دبیری محمدحسین یاوری برگزار می‌شود.

فراخوان سیزدهمین دوره‌ی جشنواره ملی دانشجویی فیلم کوتاه ‌‌‌‌‌‌‌‌سایه منتشر شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، سیزدهمین دوره‌ی جشنواره‌ی دانشجویی فیلم کوتاه سایه به همت انجمن علمی سینما و کانون فیلم با همکاری معاونت دانشجویی-فرهنگی و گروه سینمای دانشکده‌ی هنر ‌دانشگاه سوره با رویکرد توجه به سینمای مستقل دانشحویی و کشف استعداد فیلم‌سازان دانشجو و معرفی خلاقیت‌های دانشجویی در سینمای کوتاه، از اسفند ماه ۱۴٠٠ الی اردیبهشت ۱۴٠۱ به دبیری محمدحسین یاوری برگزار می‌شود.

 

فراخوان سیزدهمین جشنواره‌ی ملی دانشجویی فیلم کوتاه سایه در دو بخش رقابتی و کارگاهی منتشر می‌شود.

• مهلت ارسال اثر در بخش کارگاهی: ۴ آذر تا ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۰

• مهلت ارسال اثر در بخش رقابتی: ۴ آذر تا ۳٠ بهمن‌ماه ۱۴٠٠

 

برای دانلود کاتالوگ فراخوان سیزدهمین دوره‌ی جشنواره‌ی ملی سایه از طریق درگاه‌های زیر اقدام کنید.


سیزدهمین دوره‌ی جشنواره‌ی دانشجویی فیلم کوتاه سایه انجمن علمی سینما و کانون فیلم معاونت دانشجویی-فرهنگی گروه سینمای دانشکده‌ی هنر ‌دانشگاه سوره